Úvod > Projekty

Projekty

I-KAP

Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebováje zapojena do projektu Implementace krajského…

První pomoc

Zajímavý materiál první pomoci naleznete v příručce níže:

Šablony 2

Od 1.9.2017 bude škola realizovat projekt „Podpora rozvoje pedagogických pracovníků“ Anotace projektu Cílem projektu je podpořit základní školy formou projektů…

Inkluzivní vzdělávání v Pardubickém kraji

Od 1.9.2016 realizuje Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje individuální projekt z  Operačního programu…

Erasmus+: Další vzdělávání učitelů cizích jazyků

Erasmus+: Další vzdělávání učitelů cizích jazyků      Projekt Evropské unie s názvem Erasmus+ školní vzdělávání probíhá pod záštitou Domu zahraniční…

Dějepis 21. století: multimediální aplikace pro dějepisnou výuku

Naše škola je zapojena do projektu Dějepis v 21. století. Projekt je realizován v součinnosti s Ústavem pro studium totalitních režimů v Praze a podporován evropským strukturálním…

EU peníze školám

Výsledkem EU peníze školám je v rámci OP VK zavedení nové oblasti podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání…

Mezinárodní spolupráce

Partnerství se ZŠ a MŠ Poprad – Matejovce – www.zsppmatejovce.edupage.org Ve dnech 27.-30.10.2010 proběhla očekávaná návštěva pedagogů (6) a žáků (38)…

Podpora učitelů při zavádění inovací do výuky

Naše škola je jednou ze sedmi škol v Pardubickém kraji, které se do projektu zapojily. O projektu „Podpora učitelů při…

Školy pro venkov

Naše škola je zapojena do projektu Školy pro venkov. Projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem. Cílem tohoto projektu je mapování…

Fiktivní firmy

Ve školním roce 2014/2015 probíhaly na naší škole  pod záštitou Centra dohody v Praze  dva kroužky fiktivních firem.  Jeden se zaměřením…

Etická výchova

Naše škola v letošním roce získala finanční podporu MŠMT na realizaci projektu Etická výchova na Základní škole M . Choceňského,…

Mléko do škol

Mléko pro evropské školy je program, kdy se Evropské společenství a Česká republika podílejí na podpoře spotřeby mléka a mléčných…

Ovoce do škol

Projekt Ovoce do škol podporuje spotřebu ovoce a zeleniny u žáků 1. stupně základních škol za pomocí evropských a státních dotací. Výrobky jsou…

BOZ – Bezpečná škola

Škola se účastní projektu BOZ – Bezpečná škola. Tento projekt realizuje Institut výchovy a bezpečnosti práce v Brně. Cílem projektu je…

e-Twinning – komunita škol v Evropě

Spolupráce může probíhat na několika úrovních: mezi učiteli, skupinami učitelů, knihovníky, řediteli, žáky či celými třídami. eTwinning se může stát…

Rodiče vítáni

Projekt Rodiče vítáni má za cíl naučit školy a rodiče vzájemně spolupracovat. Proč má smysl více spolupracovat se školou? Protože…

Rozvoj počítačové gramotnosti na českých školách

Naše škola se zapojila do projektu operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost „Rozvoj počítačové gramotnosti na českých školách“. Registrační číslo CZ.1.07/1.3.0.0/51.0020…