Přeskočit na obsah
Školní program Elektronická žákovská knížka
Konec menu
Úvod > Projekty

Projekty

Projekt Učíme se přírodě při ZŠ M. Choceňského, Choceň

Název projektu: Učíme se přírodě při ZŠ M. Choceňského, Choceň        Registrační číslo: 1190700318 Příjemce podpory: Základní škola M. Choceňského, Choceň    …

Učebna chemie a fyziky

Název projektu: Učebna chemie a fyziky Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010673 Stručný popis projektu: Projekt řeší problém neuspokojivého stavu učebny fyziky…

Školní klub s robotikou

  Projekt „Školní klub s technikou a robotikou“ CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010941 byl realizován a spolufinancován v rámci Integrovaného regionálního operačního programu Evropského…

Multimediální učebna

Nová multimediální učebna Na naší škole byla vybudována nová multimediální učebna, která byla realizována na základě projektu: 11703 – Integrovaný…

Polytechnická učebna

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÝ CÍL SC 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských…

Řemeslně rukodělné dílny pro školní klub

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÝ CÍL SC 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských…

EU peníze školám

  Naše škola je od 1.9.2019 zapojena do projektu Šablony 2 Cílem výzvy je podpořitmateřské, základní a základní umělecké školy…

I-KAP

Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebováje zapojena do projektu Implementace krajského…

První pomoc

Zajímavý materiál první pomoci naleznete v příručce níže:

Šablony 2

Od 1.9.2017 bude škola realizovat projekt „Podpora rozvoje pedagogických pracovníků“ Anotace projektu Cílem projektu je podpořit základní školy formou projektů…

Inkluzivní vzdělávání v Pardubickém kraji

Od 1.9.2016 realizuje Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje individuální projekt z  Operačního programu…

Erasmus+: Další vzdělávání učitelů cizích jazyků

Výzva 2020 Naše účastnice projektu Erasmus+ úspěšně dokončily společnou metodickou příručku s nápady a aktivitami (nejen) do výuky cizích jazyků.…

Dějepis 21. století: multimediální aplikace pro dějepisnou výuku

Naše škola je zapojena do projektu Dějepis v 21. století. Projekt je realizován v součinnosti s Ústavem pro studium totalitních režimů v Praze a podporován evropským strukturálním…

Mezinárodní spolupráce

Partnerství se ZŠ a MŠ Poprad – Matejovce – www.zsppmatejovce.edupage.org Ve dnech 27.-30.10.2010 proběhla očekávaná návštěva pedagogů (6) a žáků (38)…

Podpora učitelů při zavádění inovací do výuky

Naše škola je jednou ze sedmi škol v Pardubickém kraji, které se do projektu zapojily. O projektu „Podpora učitelů při…

Školy pro venkov

Naše škola je zapojena do projektu Školy pro venkov. Projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem. Cílem tohoto projektu je mapování…

Fiktivní firmy

Ve školním roce 2014/2015 probíhaly na naší škole  pod záštitou Centra dohody v Praze  dva kroužky fiktivních firem.  Jeden se zaměřením…

Etická výchova

Naše škola v letošním roce získala finanční podporu MŠMT na realizaci projektu Etická výchova na Základní škole M . Choceňského,…

Mléko do škol

Mléko pro evropské školy je program, kdy se Evropské společenství a Česká republika podílejí na podpoře spotřeby mléka a mléčných…

Ovoce do škol

Projekt Ovoce do škol podporuje spotřebu ovoce a zeleniny u žáků 1. stupně základních škol za pomocí evropských a státních dotací. Výrobky jsou…

BOZ – Bezpečná škola

Škola se účastní projektu BOZ – Bezpečná škola. Tento projekt realizuje Institut výchovy a bezpečnosti práce v Brně. Cílem projektu je…

e-Twinning – komunita škol v Evropě

Spolupráce může probíhat na několika úrovních: mezi učiteli, skupinami učitelů, knihovníky, řediteli, žáky či celými třídami. eTwinning se může stát…

Rodiče vítáni

Projekt Rodiče vítáni má za cíl naučit školy a rodiče vzájemně spolupracovat. Proč má smysl více spolupracovat se školou? Protože…

Rozvoj počítačové gramotnosti na českých školách

Naše škola se zapojila do projektu operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost „Rozvoj počítačové gramotnosti na českých školách“. Registrační číslo CZ.1.07/1.3.0.0/51.0020…