Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Partnerství se ZŠ a MŠ Poprad – Matejovce – www.zsppmatejovce.edupage.org

Ve dnech 27.-30.10.2010 proběhla očekávaná návštěva pedagogů (6) a žáků (38) z naší partnerské školy Poprad-Matejovce v Chocni. Naši slovenští přátelé byli ubytováni v prostorách domova mládeže SŠ cestovního ruchu v Chocni a čekal je náročný program.

Hned po příjezdu a ubytování vyrazili na krátkou exkurzi a příjemnou procházku do Pelin, následovala večeře a krátké pracovní posezení.

Čtvrteční den potom strávili celý v Praze, kde si prošli historické centrum (Pražský hrad, Václavské náměstí, Staroměstské náměstí, Národní divadlo …) a do Chocně se vrátili až pozdě večer.

V pátek navštívili nejprve Muzeum řemesel v Letohradě, potom si prohlédli Litomyšl (Klášterní zahrady, historické centrum) a Vysoké Mýto (Pražská věž, historické centrum). Po návratu do Chocně následovala prohlídka naší školy v Kollárově ulici a osobní volno na procházku po Chocni, případně nákup suvenýrů. Páteční večer potom strávili naši slovenští kolegové prohlídkou hlavní budovy ZŠ M.Choceňského s programem jak pro děti, tak pro pedagogy, kde nechybělo ani přátelské posezení, předání upomínkových předmětů a domluva další spolupráce obou škol v příštích letech.

Chtěl bych touto cestou poděkovat panu starostovi M.Kučerovi a panu místostarostovi L.Valtrovi za oficiální přivítání našich přátel, panu řediteli J.Doležalovi a paní E.Teplé za možnost krásného ubytování a stravování na domově mládeže a také všem pracovníkům školy, kteří naše kolegy na akcích doprovázeli nebo se nějak na této akci ve svém osobním volnu podíleli.

M.Klusoň

____________________________________________________________

Ve dnech 24. – 27.09.2010 podnikla pětičlenná skupina našich pedagogů první „exkurzi“ do Popradu a okolí, včetně návštěvy základní školy v Popradě – Matejovcích.

Přijeli jsme v pátek kolem 23.hodiny a ubytovali se za asistence paní ředitelky M.Dudzikové na internátě SOŠ elektrotechnické. V sobotu se udělalo krásné počasí, takže jsme vyrazili do Vysokých Tater a podnikli celodenní túru ze Štrbského plesa přes Popradské pleso, Ostrvu, Batizovské pleso, Velické pleso, Sliezský dom do Tatranské Polianky a Starého Smokovce. Po návratu na ubytovnu na nás čekalo společné posezení, diskuze a výborná večeře s našimi slovenskými kolegyněmi v čele s paní ředitelkou v krásném prostředí restaurace Kaskáda.

1

Nedělní den nám téměř celý lehce propršel, proto jsme ho strávili v termálních lázních ve Vrbově a k tomu navštívili dvě krásná města v této oblasti – Levoču a Kežmarok.

 

V závěrečný den našeho výletu jsme se nejprve vydali na prohlídku Popradu a poté nás čekala první návštěva ZŠ Poprad-Matejovce. Byli jsme velmi vřele přivítání paní ředitelkou, která nás ochotně provedla po celé škole, ukázala prostory, představila ve třídách žákům i ve sborovně jednotlivým vyučujícím. Došlo ke vzájemnému předání darů, dárků, dopisů a upomínkových předmětů. Následovala věcná a podnětná diskuze o školství v Čechách a na Slovensku a nechybělo ani velmi dobré pohoštění s obědem.

Další společné setkání se uskuteční na konci měsíce října, kdy k nám do Chocně v termínu 27.-30.10. 2010 přijede na krátký pobyt 40 žáků a 5 pedagogů ze Slovenska. Ubytování mají připraveno na internátě SŠ cestovního ruchu. Program, který u nás v Čechách absolvují, bude ještě upřesněn, ale již teď se na tuto návštěvu velmi těšíme.

Chtěli bychom touto cestou paní ředitelce M.Dudzikové a našim kolegům z Matejovcí poděkovat za vřelé přijetí, příjemný pobyt a překvapení, která pro nás přichystali. Doufáme, že do budoucna se naše spolupráce bude dále rozvíjet ať už v podobě podobných návštěv či nejrůznějších společných projektů a akcí!

 

 

 

Za ZŠ M.Choceňského – Martin Klusoň

______________________________________________________________________________________________

 

Po mnoha letech se naše škola zkontaktovala se ZŠ Matejovce v Popradě a domluvili jsme se na opětovném navázání partnerství našich škol. Po prvotní elektronické komunikaci došlo 19.06.2010 na česko-slovenské hranici v Makově k prvnímu přátelskému setkání zástupců škol, kde jsme se domluvili na užší spolupráci od školního roku 2010/2011.

08

Plánujeme společné projekty na I. i II.stupni, některé budou realizovány přes E-Twinning (aktivita E-Twinning je zaměřena na podporu spolupráce žáků i učitelů mateřských, základních a středních škol v rámci Evropské unie). Na konci září chystáme vícedenní návštěvu ZŠ v Matejovcích pro zaměstnance školy. V říjnu by se potom měl uskutečnit několikadenní pobyt žáků ze Slovenska u nás.

O realizovaných projektech a dalších akcích chystáme podrobnější komentáře. Věříme, že toto partnerství bude přínosem pro všechny zúčastněné.

Bližší informace o partnerské škole se dozvíte na jejich internetových stránkách: www.zsppmatejovce.edupage.org