Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Vzhledem k velkému zájmu dětí o školní družinu, budou děti do družiny zařazovány na základě školou stanovených kritérií.

Kritéria pro přijetí žáků do školní družiny Základní školy M. Choceňského, Choceň

Na základě zkušeností z minulých let a na základě svých pravomocí vyhlašuji tato kritéria pro přijetí žáka do školní družiny.

Do školní družiny jsou přijímáni žáci od 1. do 3. ročníku na základě rodiči řádně a pravdivě vyplněné přihlášky, která je uložena u vychovatelky. Žáci jsou přijímáni do vyčerpání kapacity ŠD.

Děti do školní družiny jsou přijímány podle těchto kritérií:

a) třída, kterou žák navštěvuje

b) věk žáka

 

O přijetí žáka k činnosti školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě vyplněných náležitostí v písemné přihlášce a kritérií pro přijetí. Na docházku do ŠD není nárok.

 

V Chocni dne 15.2.2023                             Mgr. Soňa Teplá, ředitelka školy