Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci
V hlavní budově školy se nachází kmenové
třídy druhého stupně (6. – 9. ročník),
třídy prvního stupně (4. a 5. ročník)
a zázemí zde mají Duhové třídy.

Žáci mají k dispozici odborné učebny: přírodopisu, chemie a fyziky, zeměpisu, informatiky, robotiky, hudebnu, tři jazykové učebny, knihovnu, multimediální učebnu, školní kuchyňku, dílny, keramickou dílnu. Kabinety a odborné učebny jsou dostatečně zásobeny pomůckami.

 

Všichni mohou využívat velmi dobře vybavenou školní knihovnu, která slouží a poskytuje zázemí i v době po vyučování. Aktivity mohou probíhat také ve školním klubu.

V budově je také kvalitním sportovním náčiním a tělocvičným nářadím dobře vybavená tělocvična, která slouží k dalším mimoškolním kroužkům a zájmovým aktivitám.

 K výuce a dalším různým činnostem se využívá i školní dvůr, který navazuje na budovu školy.

 Se školou sousedí místní fara, kde je vybudován pěkný přírodní amfiteátr, který lze též využívat pro výuku i volný čas našich žáků. 

K nutnému zázemí žáků patří i šatny, kde mají všichni žáci svoji šatní skříňku.

Škole záleží na bezpečném prostředí pro všechny žáky, zaměstnance i návštěvy, proto má v hlavní budově nainstalován bezpečnostní elektronický systém Jablotron.

Fotogalerie