Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Hledáte pro svého předškoláka alternativu ke klasické výuce?

SAMOSTATNOST – ZODPOVĚDNOST – RESPEKT – PARTNERSTVÍ – INDIVIDUALITA – POHYB – PŘÍRODA – VOLNOST – INTUICE

Duhové  třídy…

 • věkově smíšené třídy pod záštitou ZŠ Mistra Choceňského
 • s menším počtem žáků
 • podporující přirozenou zvídavost a rozvoj dětí s ohledem na jejich individualitu
 • založené na principech alternativního vzdělávání a respektujícím přístupu
 • využívající prvků intuitivní pedagogiky

Principy práce ve třídě:

 • aktivní metody učení
 • vzájemná spolupráce
 • práce s chybou jako výzva
 • přizpůsobení objemu výuky možnostem žáka
 • bloková výuka venku dle potřeb třídy v co největším rozsahu
 • metoda ČTENÍ a PSANÍ vycházející z potřeb dítěte
 • klasická výuka matematiky (Hejného přístup možnou alternativou)
 • NEJDEME za každou cenu OD JEDNODUCHÉHO KE SLOŽITÉMU, ale v případě potřeby od složitého dospějeme k jednoduchému
 • slovní hodnocení- zaměřené na pokrok dítěte, podporuje jeho vnitřní motivaci
 • absence zvonění
 • zvýšení rodičovského podílu a odpovědnosti na vzdělání
 • MOJE KNIHA O PRVNÍ TŘÍDĚ – každodenní/týdenní záznamy

 

SCHŮZKY S RODIČI JEDNOU MĚSÍČNĚ – ZAMĚŘENÉ NA TO, CO DĚTI DĚLALY