Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

ŽÁKOVSKÝ  PARLAMENT

  • Umožňuje žákům ovlivňovat život a rozvoj školy.
  • Rozvíjí životní dovednosti – naslouchání, mluvený projev, týmová spolupráce, řešení problémů, pocit sebedůvěry.
  • Napomáhá ke zlepšení školního klimatu – podporuje pozitivní vztahy žáků napříč ročníky, pomáhá třídním učitelům při práci se třídou.

JAK FUNGUJE?

  • Každá třída (od 4. – 9. ročníku) si na začátku školního roku zvolí dva žáky (zástupce). Kandidovat a zvolen může být každý žák z těchto tříd, který projeví zájem.
  • Schůzky školního parlamentu budou probíhat dvakrát měsíčně.
  • Zástupci Žákovského parlamentu od všech žáků školy aktivně sbírají podněty a návrhy, organizují různé akce pro své spolužáky či pro veřejnost.

KOORDINÁTORKA  ŽÁKOVSKÉHO  PARLAMENTU