Přeskočit na obsah
Konec menu
Úvod > Projekty > Etická výchova

Etická výchova

Naše škola v letošním roce získala finanční podporu MŠMT na realizaci projektu Etická výchova na Základní škole M . Choceňského, Choceň. Projektu se zúčastní vybrané ročníky prvního i stupně školy a probíhá v průběhu druhého pololetí školního roku 2013/2014 a bude pokračovat na podzim v prvním pololetí školního roku 2014/2015.

Projekt Etická výchova na ZŠ M. Choceňského, Choceň se zaměřuje na utváření a posilování prosociálního chování žáků. Je rozdělen do dvou stěžejních částí. V první části začleňujeme a prohlubujeme témata etické výchovy v souladu s výstupy ŠVP Škola klíč k životu. Na tento úvod projektu navazují projektové dny s praktickým nácvikem požadovaných kompetencí a dovedností. Do projektu jsou zapojeni žáci 1. i 2. stupně školy, pedagogové školy, rodiny žáků i místní veřejnost.

 

Zprávy z projektových dnů můžete shlédnout zde: