Přeskočit na obsah
Školní program Elektronická žákovská knížka
Konec menu
Úvod > Projekty > EU peníze školám

EU peníze školám

logolinkI_bar.

 

Naše škola je od 1.9.2019 zapojena do projektu Šablony 2

Cílem výzvy je podpořitmateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování. Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů aodborníků zpraxe, napomoc školám a školskýmzařízením pro zájmové vzdělávání při společném vzdělávání dětí/žáků/studentů, a to možností personálního posílení oškolního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu vmateřské škole. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spoluprácesrodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky svyužitím ICT.Tato výzva(č.02_18_063) je určena oprávněným žadatelům se sídlem na území celé České republiky, mimo hl. m. Prahy.