Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Od 1.9.2017 bude škola realizovat projekt „Podpora rozvoje pedagogických pracovníků“

Anotace projektu
Cílem projektu je podpořit základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání dětí/žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga. Zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do hlavního vzdělávacího proudu pomohou extrakurikulární aktivity (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her a doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem).