Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Název projektu: Učíme se přírodě při ZŠ M. Choceňského, Choceň       

Registrační číslo: 1190700318

Příjemce podpory: Základní škola M. Choceňského, Choceň    

Stručný popis projektu: Předmětem projektu je úprava školního pozemku ZŠ M. Choceňského v Chocni a doplnění o přírodní prvky, které by žákům poskytovaly prostor, ve kterém by mohli vnímat přírodu všemi smysly, kde by získali znalosti na základě vlastní prožité zkušenosti a pozorování. Bude se jednat především o vybudování expozice dřeva a dřevěného dendrofonu, expozice léčivých a aromatických rostlin a bylin, alpinum a expozici stop lesní zvěře. Pro přemístění výuky z prostor třídy do venkovního prostředí považujeme za nutnost vybudování výukové a klidově zóny – přístřešek z přírodního materiálu, tabule, lavičky, lavice, sedáky. Součástí projektu je také výsadba ovocných stromů.

Fotogalerie