Přeskočit na obsah
Konec menu
Úvod > Projekty > BOZ – Bezpečná škola

BOZ – Bezpečná škola

boz-logoŠkola se účastní projektu BOZ – Bezpečná škola. Tento projekt realizuje Institut výchovy a bezpečnosti práce v Brně. Cílem projektu je začleňování tématiky bezpečnosti práce a ochrany zdraví do výchovných a vzdělávacích programů, najít vhodné a pro žáky poutavé metody výuky v těchto oblastech. Učitelé by měli získat nové kompetence a začleňovat tato témata do výuky. Projekt předpokládá spolupráci výzkumných pracovníků se základními a středními školami. Pedagogičtí pracovníci v rámci projektu získají zdarma kurz BOZP, který rozšíří spektrum aktivit v rámci jejich dalšího vzdělávání, dále by měli získat didaktické materiály, které pak budou moci využít ve svých výukových hodinách.

 

Naše škola je zařazena do registru škol podporujících bezpečnost.

Bližší informace na stránkách www.boz-bezpecnaskola.cz