Přeskočit na obsah
Školní program
Konec menu
Úvod > Aktuality > Ostatní

Zajištění péče o děti rodičů vybraných profesí

Základní škola M. Choceňského, Choceň byla pověřena k výkonání péče o děti rodičů vybraných profesí.

Jedná se o tyto profese:

Organizace péče:

Péče o děti bude probíhat na hlavní budově školy v ulici Mistra Choceňského od 1.3.2021 od 7 do 16 hodin

Žáci (školní děti) budou do školy chodit hlavním vchodem (u kostela) od 7 do 8 hodin, zazvoní na kancelář. Po příchodu do školy si vydezinfikují ruce a (při prvním vstupu jim pracovnice kanceláře ukáže třídu, kde budou žáci pobývat) odcházejí do učebny, kde se před třídou přezují a odloží si bundy, kabáty. Výuka bude probíhat od  8  do 11: 30 hodin buď podle zadání kmenové školy nebo podle zadání pedagogických pracovníků v dané třídě. Pokud bude žák pracovat online se svojí třídou, bude mu toto umožněno. je potřeba, aby měl žák s sebou svůj rozvrh hodin a zadání úkolů nebo práce na daný týden. Do školy si žáci vezmou své notebooky nebo tablety (vhodná jsou sluchátka), na kterých umí pracovat.

V 11:30 budou žáci odcházet pro oběd do školní jídelny. Je třeba si obědy zajistit ve školní jídelně a dát dětem jídlonosiče. Po obědě budou děti ve třídě, zde pro ně budou připraveny volnočasové aktivity nebo bude umožněna příprava na vyučování (vypracování úkolů a pod.).

Pokud si odpoledne děti budou vyzvedávat rodiče, budou zvonit u vchodu u silnice na zvonek školního klubu a pedagog jim dítě pošle. Žáci mohou odcházet sami, je třeba, aby tuto skutečnost rodič písemně předal pedagogovi.

Děti z mateřské školy budou do školy chodit vchodem u silnice – rodiče zazvoni na zvonek a odpoledne si zde budou děti také vyzvedávat. Pro obědy si budou děti s pedagogem docházet s jídlonosičem, který jim prosím dejte s sebou. Pokud bude dítě zůstávat do odpoleních hodin, prosíme dejte jim s sebou polštářek a malou přikrývku (deku), aby mohly po obědě odpočívat. V dopoledních hodinách budou děti chodit na procházky, dejte jim vhodné oblečení.

V případě zájmu o tuto službu kontaktujte ředitelku školy Ilonu Novákovou na tel. čísle 739631682 nebo na email skola@zschocho.cz

Zápis do 1. ročníku

Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2021/2022 se koná

v pátek 9. dubna  v době od 14:00 do 18:00 hodin

a v sobotu 10. dubna v době od 9:00 do 11:30 hodin.

 

Zápis se uskuteční hlavní budově školy na ulici Mistra Choceňského 211, vchod u kostela

Zapsány budou děti, které se narodily od 1.9.2014 do 31.8.2015. Rodiče, nebo jejich zástupci, kteří přijdou s dětmi k zápisu, přinesou s sebou rodný list dítěte a svůj průkaz totožnosti. Současně se koná zápis do školní družiny. Tento způsob bude realizován, pokud to dovolí epidemiologická situace v době zápisu. Sledujte prosím webové stránky školy www.zschocho.cz , kde budou aktualizované a platné informace. Pokud nebude možná přítomnost dětí a zákonných zástupců ve škole, bude zápis probíhat pravděpodobně elektronickou formou.

     K zápisu se dostaví i děti, které měly odklad. Pokud budete chtít žádat o odklad školní docházky, doporučujeme Vám objednat své dítě už nyní k vyšetření školní zralosti v pedagogicko-psychologické poradně. O odklad školní docházky musí zákonní zástupci požádat v den zápisu.

Mimořádné opatření MZ , které upravuje nošení ochranných prostředků od 25.2.2021

Dle mimořádného opatření MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ musí mít žáci ve škole chirurgickou roušku, respirátor nebo nano roušku.

Prosíme rodiče o zajištění jedné z uvedených ochranných pomůcek dýchacích cest.

Předem děkujeme za vstřícné a ohleduplné chování, které chrání všechny účastníky vzdělávacího procesu.

Celý text opatření MZ zde.

Úřední hodiny kanceláře v době omezení chodu školy

podnělí a středa od 7 do 12 hodin

VÝUKA 3.-9.TŘÍD OD 4.1.2021

Vzhledem k tomu, že od pondělí 4.1.2021 by školy opět měly být v nejvyšším stupni epidemiologických opatření a do školy by neměli chodit žáci 3.-9.tříd, budou platit rozvrhy online hodin z listopadu 2020:

ROZVRH HODIN PRO 2. STUPEŇ OD 4.1.2021

Výuka 3.-5. tříd bude probíhat distančně. Rozvrhy najdete v google učebnách jednotlivých tříd.

Žáci, kteří nebudou pracovat online, si budou chodit pro úkoly a učivo každou středu od 9.00 do 12.00 do kanceláře školy. Vždy donesou vypracované úkoly z minulého týdne!

DO LESA S LESNÍKEM

Exkurze, výlety, výstavy – to vše žáci ve školách běžně prožívají, ale v období Covidu jsou i tyto možnosti značně omezené, ale ne nemožné.

14.prosince ožil nejmenšími žáčky les v Chocni na celé dopoledne. Žáci prvních tříd ZŠ Mistra Choceňského se vydali na poznávací cestu s lesníkem. Tím byla paní Ing. Stanislava Šejblová. A nebyla sama. V lese čekal na děti celý tým odborníků. Žáci se hravou a zážitkovou formou seznámili s celkovou péčí o les na 4 stanovištích – „Výchova lesa, Zalesňování, Myslivost, Těžba“. A tak se děti staly samy stromky, které je třeba prořezat, našly rohy a paroží na stanovišti Myslivost, zjistily rozdíly mezi nimi a vyslechly si vyprávění o lesní zvěři. Samy zkoumaly šišky, hledaly semínka a vykopaly jamky pro nové stromky při zalesňování. Upřeně a s napětím pozorovaly kácení stromů a práci s koněm v lese. Všechny činnosti viděly a vyzkoušely si děti tam, kde běžně probíhají – v lese. Díky možnosti uskutečnit projekt v lese pěšky dostupném, se akce mohly zúčastnit všechny první ročníky. Velké poděkování patří paní Ing. Šejblové a celému jejímu týmu, který byl ochoten do Chocně dojet a projekt realizovat. Jedná se o vzdělávací program: „Do lesa s lesníkem“, jehož organizátorem je Nadace dřevo pro život. Na lokalitě Velká Veranda nás osobně přivítal pan ředitel Městských lesů Choceň, Ing. Jaroslav Marek, kterému děkujeme za ochotu a možnost les využít.

Za ZŠ Mistra Choceňského velmi děkují paní učitelky 1. tříd a přejí do nového roku zdraví všem zúčastněným i všem lesům.


 

Prodloužení vánočních prázdnin

Dle nařízení MŠMT budou prodlouženy dětem vánoční prázdniny. Do školy přijdou naposledy v pátek 18.12.2020 a opět nastoupí v pondělí 4.1.2021 dle aktuální epidemiologické situace. Od příštího týdne bude základní škola uzavřena.

Děkujeme za pochopení.

ROZVRH ONLINE HODIN PRO 6.AB a 7.ABCD OD 14.12.2020

AKTUALIZOVANÝ ROZVRH HODIN

Výuka v Duhové třídě ve školním roce 2020/2021

V naší škole máme Duhovou třídu, která se liší od ostatních  tříd tím, že je to třída smíšená – učí se v ní více ročníků. Dále je zde výuka založena na přírodní pedagogice a programu Začít spolu.

Pokud vás zajímá, jak se v této třídě žáci učí, můžete se podívat zde:

Školní program – informace pro rodiče

ID školy pro registraci je IČO      70887403

Vážení rodiče, přistoupili jsme k novému systému vybírání peněz přes  Školní program – využíváme jen modul pokladna. Vedlo nás k tomu několik důvodů:

  1. bezpečnost při výběru financí – třídní učitelé často vybírali peníze a neměli možnost peníze ukládat do bezpečnostního trezoru
  2. setkali jsme se i s krádežemi peněz, které žáci přinesli do školy a měli zaplatit třídnímu učiteli nebo v kanceláři školy
  3. bezpečnost vracení peněz – peníze se posílali po žácích, což také vedlo ke ztrátám, nedorozuměním a komplikacím
  4. zrušení Komerční banky v Chocni, kam jsme vybranou hotovost ukládali
  5. hygienické důvody při manipulaci s penězi – apeluji na problematiku covid-19 a kontaminaci bankovek a mincí
  6. rodiče neměli ucelený přehled o vybíraných penězích, což nyní program umožní, budou mít své peníze pod dohledem
  7. škola se setkávala s opožděnými platbami, které musela od zákonných zástupců vymáhat

Možná, že jsem nevyjmenovala všechny důvody, ale snažila jsem se zmínit ty zásadní. Bohužel je nyní doba, která nám neumožňuje vysvětlit vám tento náš krok osobně na třídních schůzkách, což bychom samozřejmě rádi udělali a zodpověděli vám případné dotazy.

Doufám, že alespoň toto krátké vysvětlení vám pomůže pochopit naše důvody pro změnu a věřím, že nám v tomto kroku pomůžete. Rozjezd každé nové technologie není pro nikoho jednoduchý, ani pro nás ne.

Školní program je zabezpečený systém, který se osvědčil v mnoha školách (my jsme se inspirovali na ZŠ Jiráskova ve Vysokém Mýtě). Tento systém zaručuje veškerá pravidla GDPR.

Bližší informace naleznete také ZDE: (klikněte na přehrát video – naše škola bude využívat jen modul pokladna)

Peníze, které poukazujete do systému jsou posílány na účet školy, který jsme pro tento případ zřídili.

Systém obhospadařuje ředitelka školy, ekonomičtí pracovníci školy a třídní učitelé.

Po odchodu vašeho dítěte ze školy mu budou vráceny veškeré přeplatky, které zůstanou na jeho účtu.

Vím, že v současné době jste oškádleni z elekrtonizace, se kterou jste se setkali v době uzavření škol, obchodů, firem a podobně. Věříme, že tento systém nebude pro vás do budoucna velkou zátěží. Po registraci a domluvě s třídním učitelem, kolik peněz si která třída poukáže na účet, nebudete muset myslet na to, že zítra jede vaše dítě do divadla a vy jste mu zapomněli dát peníze na jízdenku a vstupenku. Systém vás upozorní, pokud se finanční prostředky na účtu vašeho dítetě sníží na minimum, nemusíte na nic myslet.

O vešterých platbách, které se budou přes systém uskutečňovat, budete předem informováni.

Věřím, že se společně s novým programem naučíme pracovat a v důsledku to usnadní práci vám i třídním učitelům, kteří se budou moci o přestávkách více věnovat vašim dětem. Dříve právě o přestávkách vybírali finance a neměli často čas si žáky ani popovídat.

Předem děkuji za pochopení a spolupráci                              Ilona Nováková, ředitelka školy