Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Přihláška na SOŠ

Přihláška na SOŠ s talentovou zkouškou

Přihláška na SOŠ – vyplněný vzor (2020)

Odvolání

 

Literatura, která by Vás mohla zajímat

Specifické poruchy učení

Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení, V.Pokorná, Portál 1998

Cizí jazyky a specifické poruchy učení, O. Zelinková, Tobiáš 2005

Poruchy učení, O. Zelinková, Portál

Děti s vývojovými poruchami učení – co o nich víme a jak jim pomáhat, J. Smutná, Aula 2000

Dysgrafie, D. Jucovičová, D+H 2005

Dyskalkulie a další specifické poruchy učení v matematice, R. Blažková, Masarykova univerzita 2009

Poruchy učení v matematice a možnosti jejich nápravy, R. Blažková, Paido 2000

Dyslexie: metody reedukace specifických poruch učení, D. Jucovičová, D+H 2004

Dyslexie a jiné poruchy učení, M. Selikowitz, Grada 2000

Integrace žáků se specifickou poruchou učení, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2001

O problémech žáků se s poruchami učení a cestách k jejich řešení, Kaprová Z., Tech – Market 2000

Pavučinka: (soubor pravopisných cvičení s logickým vyvozováním): Podstatná jména, Bičíková V., Tobiáš 2008 ( Pracovní sešity pavučinka existují na různá témata)

Sociální aspekty dyslexie, Z. Matějček, Karolinum 2006

Drahomíra Jucovičová, Hana Žáčková: Reedukace specifických poruch učení u dětí

Viktor Lechta: Koktavost

LMD, ADHD, ADD

Specifické poruchy chování a pozornosti: Jak jednat s velmi neklidnými dětmi, A. Train, Portál 1997

ADHD – porucha pozornosti s hyperaktivitou: příručka pro starostlivé rodiče a zodpovědné učitele, M. Goetz, Galén, 2009

Hyperkinetická porucha: ADHD, I. Drtílková, Galén 2007

Hyperaktivní dítě: vše, co potřebujete vědět o dítěti s hyperkinetickou poruchou (ADHD), I. Drtílková, Galén 2007

Máte neklidné a nesoustředěné dítě? metody práce s dětmi s LMD (ADHD, ADD) především pro učitele a vychovatele, D. Jucovičová, D+H 2007

Máte neklidné a nesoustředěné dítě? metody práce s dětmi s LMD (ADHD, ADD) především pro rodiče a vychovatele, H. Žáčková, D+H 2007

Neklidné a nesoustředěné dítě ve škole a v rodině: základní projevy ADHD, zásady výchovného vedení, působení relaxačních technik, dospívání hyperaktivních dětí, H. Žáčková, Grada 2010

Nesoustředěné a neklidné dítě ve škole: praktické postupy pro vyučování a výchovu dětí s ADHD, S. Rief, Portál 2007

Poruchy pozornosti a hyperaktivita: přehled současných poznatků a přístupů pro rodiče a odborníky, A. Munden, Portál 2008

Relaxace nejen pro děti s ADHD: Máte neklidné a nesoustředěné dítě? H. Žáčková, D+H 2008

Alison Munden, Jon Arcelus: Poruchy pozornosti a hyperaktivita

Šikana

Agrese a agresivita u dětí a mládeže, Z. Martínek, Národní institut pro další vzdělávání 2008

Agresivita a kriminalita školní mládeže, Z. Martínek, Grada 2009

Agresivita a šikana mezi dětmi, V. Holeček, Pedagogické centrum 1997

Agresivita a šikana mezi dětmi: jak dát dětem ve škole pocit bezpečí, P. Říčan, Portál 1995

Bolest šikanování, M. Kolář, Portál 2005

Skrytý svět šikanování ve školách: příčiny, diagnostika a praktická pomoc, M. Kolář, Portál 2000

Cesta za poznáním šikany, šikanování mezi dětmi, E. Vaníčková, Česká společnost na ochranu dětí 2002

Jak na šikanu, P. Říčan, Grada 2010

Jak se bránit šikaně: praktický rádce pro děti, rodiče i učitele, E. Field, Ikar 2009

Násilí ve škole a jak mu čelit, Erb. H., Amulet 2000

Prevence a řešení šikany ve škole, S. Bendl, 2003

Šikana,L. Lovasová, Vzdělávací institut ochrany dětí, 2006

Šikana ve škole, na ulici, doma: jak bránit své dítě: praktický průvodce pro rodiče, pedagogy a vychovatele, S. Bourcet, Albatros 2006