Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Kdo je školní metodik prevence?

 • Metodik prevence je učitel, který působí na škole jako poskytovatel poradenských služeb.
 • V oblasti rizikového chování vykonává zároveň činnosti metodické, informační a koordinační. Je členem školního poradenského pracoviště.
 • Standardní činnosti školního metodika prevence jsou vymezeny právním předpisem – vyhláškou č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.
 • Součástí vzdělání ŠMP je akreditované specializační studium v oblasti prevence rizikového chování.

Konzultační hodiny: pondělí 8:00 – 9:30 hod (nebo po dohodě)

Standardní činnosti metodika prevence:

 • Spolupracuje s ostatními pedagogickými pracovníky, tvoří a plní preventivní program školy.
 • Realizuje aktivity školy zaměřené na prevenci rizikového chování.
 • Ve spolupráci s třídními učiteli napomáhá vytvářet příznivé třídní klima, vyhledává žáky s rizikem či projevy rizikového chování.
 • Provádí orientační šetření ve třídách, pracuje se třídním kolektivem.
 • Poskytuje poradenské služby žákům i jejich zákonným zástupcům.
 • Kontaktuje a spolupracuje s odbornými pracovišti, s orgány státní správy, samosprávy a s okresním metodikem prevence.
 • Shromažďuje odborné zprávy a informace o žácích v poradenské péči v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
 • Vede písemné záznamy, umožňující doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.
 • Prezentuje výsledky preventivní práce školy.
 • aj.