Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Organizační

STÁVKA 27.11.2023

 

Vážení rodiče.

V pondělí 27. listopadu 2023 se naše škola připojí ke stávce vyhlášené Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství a obě budovy školy budou zcela uzavřeny. K tomuto rozhodnutí nás vede rychle se snižující úroveň vzdělávání. Ve třídách máme žáky cizince, inkludované žáky vedené v PPP a PC, kteří pracují s asistentkami pedagoga. Snižováním peněz do školství má dojít k redukci počtu asistentských míst – ale inkludovaní žáci ve škole zůstanou.

Má se snížit počet vyučovaných hodin, takže na výuku jazyků i na volitelné předměty budou žáci pracovat ve velkých skupinách – i v počtu 24 žáků. Nebudeme moci mít tandemovou výuku a nebudeme vyučovat metodou CLIL.

Práce v takové třídě bude velice náročná a jeden pedagog nebude objektivně schopen poskytnout potřebnou podporu všem žákům ve třídě.

Ke stávce se připojujeme proto, že objem peněz pro školství se snižuje a pracovní podmínky pedagogických i nepedagogických pracovníků a podmínky pro vzdělávání dětí se výrazně zhoršují. Chceme udržet úroveň vzdělávání, aby naše děti měly dostatečné znalosti a dovednosti, aby byly připravené pro budoucí život.

Vážení rodiče, věřím, že naše důvody pro stávku pochopíte a podpoříte nás.

Děkuji Vám.

Soňa Teplá