Přeskočit na obsah
Školní program Elektronická žákovská knížka
Konec menu
Úvod > Výchovný poradce > Volba povolání

Volba povolání

2021-2022

____________________________________________________________________________________________

15.10.2021

KE STAŽENÍ A PROSTUDOVÁNÍ:

Prezentace k příjímacímu řízení (bude podrobně vysvětleno na třídní schůzce začátkem února …)

Prezentace ke stipendiím (obory finančně podporované krajem a podmínky na jejich dosažení …)

___________________________________________________________________________________________

23.9.2021

Ke stažení: prezentace ze včerejší online schůzky

____________________________________________________________________________________________________

6.9.2021

Ve středu 13.10.2021 proběhne v České Třebové „Přehlídka středních škol“ (8.30-18.00). Předběžně počítáme s účastí všech vycházejících žáků naší školy v dopoledních hodinách. Doprava bude hrazena z příspěvků SRPŠ. Bližší informace začátkem října.

LETÁK – Přehlídka středních škol

Další přehlídky středních škol

Služby IPS při Úřadu práce v Ústí nad Orlicí

___________________________________________________________________________________________________

24.08.2021

Vážení přátelé,

dovoluji si Vám zaslat předběžné informace k plánovaným přehlídkám škol. Pokud budete mít ještě časový prostor, tak bych Vás ráda požádala, zda byste budoucím deváťákům nabídli naše služby Informačního a poradenského střediska k volbě povolání, které by mohli v době volna využít. Sdělte jim prosím také možnost využití zájmového testu k volbě povolání, přikládám informační leták (pokud by to bylo možné zveřejnit na webu školy).

Přehlídky škol:

                      Česká Třebová – středa 13.10. 2021 8.30-18.00 VOŠ a SŠ technická Skalka

                        Chrudim                úterý    19.10. 2021 8.00-17.00 – Velký sál Muzea Chrudim

                        Svitavy                  čtvrtek  21.10. 2021 9.00-17.00,  Kulturní centrum Fabrika

                        Pardubice              pátek, sobota 5.- 6.11. 2021 (8.00-18.00 a 8.00-12.00), Výstavní centrum Ideon       

                                                        pátek 22.10.2021 (9.00-17.00) – Hitaráda škol a zaměstnavatelů – zimní stadion

                                                       pátek 3.12.2021 (8.00-16.00) – výstava odborných učilišť a praktických škol – Úřad práce Pardubice

                        Rychnov nad Kněžnou             pátek 1.10.2021 (9.00-17.00) a sobota 2.10.2021 (9.00-12.00) – Společenské centrum RK

Iva Tomšová – Odborný pracovník poradenství a dalšího vzdělávání, tel.:  950 172 445, email: iva.tomsova@uradprace.cz

____________________________________________________________________________________________________

 

2020-2021

____________________________________________________________________________________________

25.01.2021

na některých středních školách je možné se přihlásit na přijímací zkoušky nanečisto, prosím sledujte jejich internetové stránky….j

____________________________________________________________________________________________________

6.1.2021

Opatření MŠMT k přijímacímu řízení

____________________________________________________________________________________________

4.1.2021

Vážení rodiče,chtěl bych Vám napsat několik informací k přihláškám na střední školy:
Vzhledem k současným epidemiologickým opatřením nevím, co nám vláda povolí. V minulých letech jsem vždy rozdával přihlášky na střední školy na třídních schůzkách první týden v únoru. Na přihlášky se tiskne vysvědčení za první pololetí 9. třídy, takže dřívější termín ani není možný … . Každému rodiči jsem na třídní schůzce proti podpisu vydával vždy 2 přihlášky, na kterých byl školou potvrzený prospěch s průměry žáka, a zápisový lístek nezbytný k potvrzení nástupu žáka do školy.Tento model bych rád dodržel i v tomto školním roce, dovolí-li to situace. Jako případnou náhradní variantu vidím online třídní schůzku přes účet Vašich dětí v google classroom, s tím, že by byly přihlášky k vyzvednutí v kanceláři, ale nebudu předbíhat, snad to zvládneme všichni centrálně ve škole. Situaci budu sledovat a na konci ledna bych dal vědět, jakým způsobem třídní schůzka a předání přihlášek proběhnou.
Prozatím si průběžně sledujte na webových stránkách jednotlivých středních škol kritéria přijímacího řízení – každá škola je může mít jinak nastaveny, některé ani nakonec nebudou dělat jednotné přijímací zkoušky.
V případě dotazů se určitě ozvěte.

____________________________________________________________________________________________________

30.11.2020

zpráva z Krajského úřadu Pardubického kraje, z odboru školství:

Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli,

ráda bych Vás upozornila na změny v přijímacím řízení v tomto šk. roce, které dnes oznámilo MŠMT. Více najdete na https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/jak-probehnou-prijimaci-a-maturitni-zkousky. Zatím nemám zpětnou vazbu, jak s případným nekonáním jednotných přijímacích zkoušek naloží SŠ v kraji, ale je jisté, že více než kdy jindy budou muset Vaši žáci sledovat weby škol, případně se o kritériích přijímacího řízení informovat na dnech otevřených dveří.

____________________________________________________________________________________________________

16.11.2020

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ON-LINE – OA A SŠ CESTOVNÍHO RUCHU CHOCEŇ

___________________________________________________________________________________________

16.11.2020

Dobrý den,

stejně jako na jaře, i nyní jsem se vzhledem ke vzniklé situaci rozhodl, že nabídnu svůj matematický portál Vašim žákům do konce školního roku zcela zdarma.

Portál je určen především středoškolákům, ale i žáci druhého stupně základních škol (8. – 9. třída) si tam najdou svá témata, která jsou uspořádaná do různých videí.

Portál je sice obsáhlý, nezahrnuje však úplně všechna témata.

Žáci se mohou registrovat zde. Je nutné vložit kód Matika20:

https://drmatika.cz/register/urovne-clenstvi/ 

Raději přikládám i návod, ale mělo by to být relativně jednoduché.

Kromě toho budu od pondělí 16. 11. (od 18 hodin) dělat pravidelný stream k přijímacím zkouškám na SŠ na mém YouTube:

https://www.youtube.com/channel/UCM_zudhTi5AxpbZDM46Dajw  

Chtějí-li být žáci pravidelně informováni, mohou se zaregistrovat zde:

https://drmatika.cz/statni-prijimacky-na-stredni-skoly-z-matematiky/

Pro žáky, kteří se hlásí na osmileté gymnázium budu také pořádat několik streamů – zájemci se mohou registrovat zde:

https://drmatika.cz/statni-prijimacky-na-osmileta-gymnazia-z-matematiky-copy/

Součástí streamů budou i řešení testů nanečisto, které Vám mohu pravidelně zasílat.

Máte-li o zasílání testů zájem, dejte mi prosím vědět.

Pokud máte jakékoli dotazy, můžete mě kontaktovat na této e-mailové adrese nebo na telefonním čísle 776254195.

 

Dr. Michal Mašika – team.drmatika@gmail.com

_____________________________________________________________________________________________________

 

13.11.2020

Vážená paní učitelko,

vážený pane učiteli,

dovoluji si Vám zaslat pozvánku pro Vaše žáky a jejich rodiče na burzu středních škol a zaměstnavatelů, která proběhne on-line 20. 11. 2020 na www.burzaskol.online. Více informací najdete v příloze a na uvedeném odkazu.

PŘEHLÍDKA ŠKOL

Mgr. Petra Pospíšilová

oddělení organizační a vzdělávání

odbor školství

Krajský úřad Pardubického kraje

telefon: +420 466 026 529

petra.pospisilova@pardubickykraj.cz

www.pardubickykraj.cz

___________________________________________________________________________________________

9.11.2020

Nabídka kariérového poradenství CCV Pardubice IP_90´ s poradcem_specifikace IP_Objevte možnosti svého uplatnění_specifikace

IP_Zjišťování studijních předpokladů_specifikace

____________________________________________________________________________________________________

29.10.2020

Dnes jsem posílal všem žákům 9.tříd tento email: V době, kdy je školství opět na nějakou (neznámou) dobu převedeno do online formy, můžeme rodičům nabídnout pomoc – a to prostřednictvím pravidlených newsletterů „Kam po devítce“. Rodiče v nich mohou najít například informaci o tom, že až do 2. listopadu je zdarma možná registrace do online kurzu „Příprava na jednotnou přijímací zkoušku na SŠ z matematiky (zaměřeného na skutečné pochopení jednotivých témat) “ viz odkaz  https://www.h-edu.cz/…110 Další zajímavostí, o které mnozí rodiče dosud nevědí je, že v letošním školním roce SE RUŠÍ hodnocení vysvědčení ze 2. pololetí 8.třídy v přihláškách na SŠ (konkrétně „Na základě ustanovení § 5 vyhlášky č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2, nelze v rámci kritérií přijímacího řízení ve školním roce 2020/2021 hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020. viz věstník MŠMT č.5/2020 str. 13 https://www.msmt.cz/…020 ) Věřím, že průběžné informace podobného charakteru mohou být rodičům i jejich deváťákům užitečné. K jejich zasílání se lze zaregistrovat na www.kampodevitce.cz  Registrace i zasílání informací je zdarma. Pavla Lopatková ____________________________________________________________________________________________________

27.10.2020

Dnes jsem posílal všem žákům 9.tříd tento email: „Zdravím všechny deváťáky i Vaše rodiče!Vzhledem k tomu, že nevěřím, že bychom šli od pondělí opět do školy, a protože se pomalu blíží podání přihlášek na sportovní gymnázia, konzervatoře a umělecké školy (do 30.11.2020), rád bych zjistil zájem o tyto obory a případně zájemcům vytiskl přihlášky. Prosím tedy, kdo si chcete dát přihlášku na některou z těchto škol, ozvěte se mi (co nejdříve) a napište mi také, kolik jich budete chtít … (maximálně 2). Na ostatní obory se přihlášky podávají až k 1.3.2021 (takže času dost …).“   Dále žákům průběžně přeposílám informace o středních školách, které mi přichází mailem … ____________________________________________________________________________________________________

19.10.2020

k prostudování nechávám aktuální prezentaci k přijímacímu řízení z Krajského úřadu Pardubického kraje: PREZENTACE K PŘÍJÍMACÍMU ŘÍZENÍ 2020/2021 Další aktuální informace k přijímacímu řízení: https://www.klickevzdelani.cz/Management-skol/Reditelna/Prijimaci-rizeni-na-SS https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

____________________________________________________________________________________________

9.10.2020

Informace k burzám škol 1)      Vzhledem k epidemiologické situaci byly zrušeny prezentační přehlídky středních škol.  DELTA – Střední škola informatiky a ekonomie, s.r.o. ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Pardubického kraje připravila za zrušené přehlídky škol náhradní on-line řešeníPřehlídky středních škol proběhnou prostřednictvím on-line schůzek na portálu BurzaŠkol.Online  (https://burzaskol.online), a to v termínech

Ke každé výstavě jsou zaregistrovány střední školy s odkazem na on-line schůzku, prostřednictvím které budou zástupci škol připraveni od 8:00–12:00 a 18:00–21:00 hodin odpovídat na dotazy Vašich žáků. Dopolední termín je určen pro připojení žáků přímo ze základních škol, večerní termín pro připojení žáků i s rodiči z domácího prostředí. 2)      Střední zdravotnická škola Svitavy informuje všechny zájemce o studium, že se z důvodu epidemiologických opatření RUŠÍ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ÚTERÝ 12. ŘÍJNA 2020. Pokud to situace dovolí, rádi přivítáme uchazeče v dalších termínech. Informace budeme zveřejňovat na webu školy www.szs.svitavy.cz. Průvodní dopis

____________________________________________________________________________________________

21.9.2020     Informace z Úřadu práce v Ústí nad Orlicí:

Přehlídka škol: vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci v Pardubickém kraji s Covid 19, doporučení Krajského úřadu práce a průzkumu z řad středních škol Vám sdělujeme, že Úřad práce – kontaktní pracoviště v Ústí nad Orlicí, nebude v letošním roce realizovat Přehlídku škol ani seminář pro výchovné poradce. Věříme, že v následujícím roce bude situace příznivější, abychom se k již zaběhnuté a velmi populární akci pro žáky a rodiče mohli vrátit a věříme, že i z Vaší strany bude zájem se  přehlídky škol účastnit.

Nebude se realizovat ani burza škol ve Svitavách, v Pardubicích zatím není rozhodnuto, neboť je termín až v měsíci listopadu. Pokud budeme mít nové zprávy dáme Vám ihned vědět.

Individuální poradenství pro žáky a jejich rodiče: v letošním roce budeme především nabízet individuální konzultace k volbě povolání, včetně využití našeho testu pro žáky, v prostorách ÚP v Ústí nad Orlicí a také na našich kontaktních pracovištích ( Lanškroun, Králíky, Vysoké Mýto, Žamberk). Konkrétní termíny kdy budeme poskytovat poradenství na našich ostatních pracovištích ( Lanškroun, Králíky, Vysoké Mýto, Žamberk) Vám ještě zašleme.

LETÁK ke stažení

____________________________________________________________________________________________

prezentace k volbě povolání – základní informace

______________________________________________________________________________________________________

 

 

2019-2020

 

____________________________________________________________________________________________

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

__________________________________________________________________________

Jak by měly probíhat přijímací zkoušky

_________________________________________________________________________________ Pomoc – PZ (matematika) _________________________________________________________________________________

Přípravné online kurzy na Přijímací zkoušky na SŠ ZDARMA. Kurzy jsou dostupné na https://www.edufix.cz/prijimacky-nanecisto/ctyrlete-obory.

_________________________

Přijímací zkoušky nanečisto online – formou e-learningového kurzu na OA Choceň ___________________________________________________________________________________ Přijímací zkoušky nanečisto na Obchodní akademii v Chocni – podrobnosti naleznete ZDE: ___________________________________________________________________________________ TECHNOHRÁTKY A ZDRAVOHRÁTKY – odkaz na fotografie z akcí, kterých jsme se zúčastnili … ___________________________________________________________________________________ informace k www.infoabsolvent.cz ___________________________________________________________________________________ Po včerejších Technohrátkách na SŠ technické a zahradnické v Litomyšli upozorňuji, že i zde otevírají 1 umělecký obor (přihláška do 30.11.2019), a to: „Scénická a výstavní tvorba“ – kód 82-41-M/03 Fotografie z Technohrátek najdete ZDE: ___________________________________________________________________________________ 10.10.2019 Ke stažení: aktuální prezentace k přijímacímu řízení 2019/2020 prezentace ke stipendiím na některých (podporovaných) oborech další informace z burzy škol:

__________________________________________________________________________________ Máme přihlášeny dvě akce pro zájemce z řad vycházejících žáků, a to: středa 23.10.2019 – Technohrátky na Střední škole technické a zahradnické v Litomyšli středa 13.11.2019 – Zdravohrátky na Střední škole zdravotnické v Ústí nad Orlicí

__________________________________________________________________________________ 24.09.2019 ke stažení – prezentace ze včerejší schůzky – ZDE obecný harmonogram přijímacího řízení:

  1. konzervatoře, sportovní gymnázia, umělecké školypřihlášky do 30.11.2019, talentové zkoušky – polovina ledna, výsledky přijetí – konec ledna
  2. ostatní střední školypřijímačky nanečisto v únoru 2020, přihlášky do 1.3.2020, přijímací zkoušky (ne učební obory) budou v polovině dubna, výsledky přijímacího řízení – konec dubna

_________________________________________________________________________________ Ve středu 5.2.2020 od 15.30 proběhne třídní schůzka rodičů vycházejících žáků. Program – důležité termíny v přijímacím řízení, rozdání přihlášek, zápisových lístků, jak vyplnit přihlášku a její náležitosti, co dělat, když se žák nedostane, když je nemocen …, případné změny či novinky, dotazy – PRO MATURITNÍ OBORY!! Ve čtvrtek 6.2.2020 od 15.30 proběhne třídní schůzka rodičů vycházejících žáků. Program – důležité termíny v přijímacím řízení, rozdání přihlášek, zápisových lístků, jak vyplnit přihlášku a její náležitosti, co dělat, když se žák nedostane, když je nemocen …, případné změny či novinky, dotazy – PRO UČEBNÍ OBORY!! _________________________________________________________________________________ Ke stažení: BURZY ŠKOL V PARDUBICKÉM KRAJI BURZY ŠKOL V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI SLUŽBY INFORMAČNÍHO A PORADENSKÉHO STŘEDISKA V ÚSTÍ NAD ORLICÍ POZVÁNKA NA BURZU ŠKOL V ČESKÉ TŘEBOVÉ _________________________________________________________________________________ Ke stažení leták z Informačního a poradenského střediska Úřadu práce v Ústí nad Orlicí – ZDE __________________________________________________________________________________ Vážení rodiče, ve dnech 9.10. (12.00-17.00) a 10.10. (8.00-17.00) se v České Třebové (SOŠ a SOU technických oborů, Skalka 1692) uskuteční burza středních škol a učilišť, které se budou účastnit i někteří významní zaměstnavatelé našeho regionu. Naše škola pro vycházející žáky vypraví ve středu 9.10.2019 ve 12.00 autobus hrazený z příspěvků SRPŠ. Vyučování skončí v 11.30, návrat z akce bude do 14.30.