Úvod > Výchovný poradce > Volba povolání

Volba povolání

2019-2020

_________________________________________________________________________________

Ke stažení leták z Informačního a poradenského střediska Úřadu práce v Ústí nad Orlicí – ZDE

__________________________________________________________________________________

Vážení rodiče,

ve dnech 9.10. (12.00-17.00) a 10.10. (8.00-17.00) se v České Třebové (SOŠ a SOU technických oborů, Skalka 1692) uskuteční burza středních škol a učilišť, které se budou účastnit i někteří významní zaměstnavatelé našeho regionu. Naše škola pro vycházející žáky vypraví ve středu 9.10.2019 ve 12.00 autobus hrazený z příspěvků SRPŠ. Vyučování skončí v 11.30, návrat z akce bude do 14.30.

2018-2019

___________________________________________________________________________________

Od: Tichý Richard <richard.tichy@pardubickykraj.cz>
Datum: 10. května 2019 10:35:43 SELČ
Komu: undisclosed-recipients:;
Předmět: Informace pro žáky 9. ročníků ZŠ – volná místa na SŠ

Ředitelé středních škol, kteří vyhlásili druhá a další kola přijímacího řízení na střední školy, oznamují dle zákona neprodleně krajskému úřadu počet volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání.

Krajský úřad Pardubického kraje zveřejnuje on-line prostřednictvím Školského portálu https://www.klickevzdelani.cz/prijimacky

Přehled středních škol v Pardubickém kraji s údaji o počtu volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání.

Pokud údaje nejsou zveřejněny, nebylo dosud II. kolo přijímacích řízení v konkrétní škole vyhlášeno. Aktualizace probíhá on-line.

www.klickevzdelani.cz/prijimacky

__________________________________________________________________________________

30.01.2019 – nabídka přijímacích zkoušek nanečisto formou e-learningového testu:

Vážení kolegové,

naši učitelé pro vaše žáky připravili už popáté přijímací zkoušky nanečisto formou e-learningového testu z matematiky a češtiny. Testy jsou sestaveny tak, aby odpovídaly skutečným testům z Cermatu a jsou zdarma.

K využití naší nabídky je potřeba vytvořit na našem školním e-learningu (moodle.oa-chocen.cz) účet podle přiloženého návodu, což trvá řádově 10 minut. Účet žáka na našem e-learningu zůstane do konce tohoto školního roku, aby se zde mohl seznámit se správným řešením testu a chybami. Poté bude účet automaticky smazán.

Přijímací zkoušky nanečisto lze použít také při výuce, např. jako písemnou práci, samostatnou hodnocenou práci.

Každému žákovi se generuje jeho osobní test. Úlohy se generují z databáze úloh. I kdyby dva žáci náhodou dostali stejnou úlohu ve stejný okamžik, tak odpovědi budou minimálně v jiném pořadí. Počet pokusů není omezen.

Prosím, seznamte vaše učitele a žáky devátého ročníku s touto nabídkou.

Přejeme vašim žákům mnoho úspěchů při přijímacích zkouškách. Vašim učitelům a Vám přejeme mnoho úspěchů nejen v práci.

S pozdravem

— Ing. Markéta Drahošová zástupce ředitele Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň drahosova@oa-chocen.cz tel: 465 321 226

__________________________________________________________________________________

 

29.11.2018

!!! Připomínám, nezapomeňte se prosím přihlásit na přijímací zkoušky nanečisto na nějaké střední škole, nejlepší asi přímo v Chocni. Například Střední zdravotnická škola v Ústí nad Orlicí má termín 15.1.2019. Informace k přihlášení (jak, termín, způsob platby …) naleznete na internetových stránkách středních škol … .

__________________________________________________________________________________

26.10.2018

Protože žákům, kteří si zakoupili od společnosti Taktik publikaci „Přijímačky“ (český jazyk a matematika), nejdou stáhnout řešení k této publikaci, zástupce této společnosti nám je poskytl a nechávám ke stažení zde:

český jazyk – řešení

český jazyk – záznamový arch

matematika – řešení

matematika – záznamový arch

_________________________________________________________________________________

16.10.2018

alespoň něco hlavně pro dívky …: Jsme přihlášeni na akci k volbě povolání „Zdravohrátky“ na SŠ zdravotnické v Ústí nad Orlicí. Akce podobná Technohrátkám proběhne ve středu 28.11.2018 a máme přihlášených 15 míst. Zájem budu zjišťovat v příštím týdnu …

_________________________________________________________________________________

15.10.2018

Ke stažení:

Prezentace k příjímacímu řízení 2018-2019

Prezentace stipendia – prezentace k oborům, které letos Pardubický kraj dotuje vypsáním stipendií …

_________________________________________________________________________________

12.10.2018

Informace z burzy škol v České Třebové:

Pro zájemce jsem přihlásil dvoje Technohrátky, a to:

25.10.2018 na Střední škole stavební ve Vysokém Mýtě a 7.11.2018 na Střední automobilní škole v Holicích – zájemci se mi přihlásili, na obě akce mám ještě 5 volných míst …

________________________________________________________________________________

Služby Informačního a poradenského střediska v Ústí nad Orlicí

Burza středních škol v České Třebové

Burzy středních škol v Pardubickém a Královéhradeckém kraji

Informace pro zájemce o studium na policejní škole

Informace pro zájemce o studium na vojenské škole

________________________________________________________________________________

Ve středu 30.01.2019 od 15.30 proběhne třídní schůzka rodičů vycházejících žáků. Program – důležité termíny v přijímacím řízení, rozdání přihlášek, zápisových lístků, jak vyplnit přihlášku a její náležitosti, co dělat, když se žák nedostane, když je nemocen …, případné změny či novinky, dotazy – PRO MATURITNÍ OBORY!!

Ve čtvrtek 31.01.2019 od 15.30 proběhne třídní schůzka rodičů vycházejících žáků. Program – důležité termíny v přijímacím řízení, rozdání přihlášek, zápisových lístků, jak vyplnit přihlášku a její náležitosti, co dělat, když se žák nedostane, když je nemocen …, případné změny či novinky, dotazy – PRO UČEBNÍ OBORY!!

________________________________________________________________________________

Vážení rodiče,

ve dnech 10.10. (12.00-17.00) a 11.10. (8.00-17.00) se v České Třebové (SOŠ a SOU technických oborů, Skalka 1692) uskuteční burza středních škol a učilišť, které se budou účastnit i někteří významní zaměstnavatelé našeho regionu. Naše škola pro vycházející žáky vypraví ve středu 10.10.2018 ve 12.00 autobus hrazený z příspěvků SRPŠ. Vyučování skončí v 11.30, návrat z akce bude do 14.30.

______________________________________________________________________________

2017-2018

_________________________________________________________________________________

14.05.2018

Akce pro současné 8.třídy na den 14.6.2018:

Student Cup SZDC (prezentace)

Student Cup SZDC (pozvánka)

_________________________________________________________________________________

8.2.2018

SLÍBENÉ DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

  1. PREZENTACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ Z PARDUBICKÉHO KRAJE
  2. VLASTNÍ PREZENTACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ
  3. VZOR VYPLNĚNÉ PŘIHLÁŠKY

Informace k oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie:

Mluvil jsem s ředitelstvím školy, které stejnou otázku řešilo včera na přijímačkách nanečisto …: Na obor Obchodní akademie lze podat pouze jednu přihlášku s kódem 63-41-M/02 Obchodní akademie. Se zaměřením, které si vyberete (Daně a finance, Zahraniční obchod nebo Ekonomika sportu), potom prý vyjdou vstříc. Chce-li někdo tedy dělat dvakrát přijímací zkoušky na choceňské střední škole, musí si napsat jednou obor 63-41-M/02 Obchodní akademie a podruhé jiný maturitní obor, který škola nabízí, tz. buď 65-42-M/02 Cestovní ruch nebo 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost.

_________________________________________________________________________________

15.01.2018

MŠMT: Přijímání na střední školy a konzervatoře

Právní úprava přijímacího řízení, tiskopisy přihlášek ke střednímu vzdělávání a další informace jsou uvedeny na stránkách MŠMT a dále na stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2017/2018:

Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoř ve školním roce 2017/2018

Informace k přijímacímu řízení do gymnázia se sportovní přípravou v prvním kole přijímacího řízení

Metodické doporučení k přijímacímu řízení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ZDE a Doplňující komentář ZDE

Informace k přijímací zkouše z ČJL pro osoby pobývající dlouhodobě v zahraničí

Přijímací řízení ke střednímu vzdělávání – legislativa a další předpisy:

Tiskopisy přihlášek ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoř – školní rok 2017/2018

Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

Ustanovení o přijímacím řízení do středních škol ve školském zákoně(vybraná ustanovení)

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2017/2018:

Sdělení MŠMT, kterým se vyhlašují termíny jednotných zkoušek pro školní rok 2017/2018

________________________________________________________________________________

Pozvánka na Přehlídku strojírenských firem

________________________________________________________________________________

18.10.2017

Prezentace z Úřadu práce v Ústí nad Orlicí k situaci na trhu práce v Pardubickém kraji

________________________________________________________________________________

12.10.2017

Nechávám ke stažení a k prostudování prezentace k přijímacímu řízení 2017/2018 a prezentaci ke stipendiím (podporované profese krajem)

Dále cituji doslova dopis, který mi přišel ohledně přijímacích zkoušek nanečisto z kraje: „Dle nejnovější informace letos Cermat nakonec středním školám testy ke zkouškám nanečisto neposkytne. Přesto se domnívám, že střední školy zkoušky nanečisto organizovat budou, např. s využitím testů z předešlých let.“

________________________________________________________________________________

Pozvánka na burzu škol v České Třebové

Služby Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání v Ústí nad Orlicí

________________________________________________________________________________

– Ve středu 7.2.2018 od 15.30 proběhne třídní schůzka rodičů vycházejících žáků. Program – důležité termíny v přijímacím řízení, rozdání přihlášek, zápisových lístků, jak vyplnit přihlášku a její náležitosti, co dělat, když se žák nedostane, když je nemocen …, případné změny či novinky, dotazy

________________________________________________________________________________

Vážení rodiče,

ve dnech 11.10. (12.00-17.00) a 12.10. (8.00-17.00) se v České Třebové (SOŠ a SOU technických oborů, Skalka 1692) uskuteční burza středních škol a učilišť, které se budou účastnit i někteří významní zaměstnavatelé našeho regionu. Naše škola pro vycházející žáky vypraví ve středu 11.10.2017 ve 12.00 autobus hrazený z příspěvků SRPŠ. Vyučování skončí v 11.30, návrat z akce bude do 14.30. Chcete-li burzu navštívit společně se svými dětmi, pak pouze v odpoledních hodinách mimo vyučování a vlastní dopravou. Děkujeme za pochopení.

______________________________________________________________________________

2016-2017

_________________________________________________________________________________

Informace MŠMT k jednotné přijímací zkoušce

_________________________________________________________________________________

Slíbené prezentace z třídní schůzky 1.2.2017:

přijímací řízení ve školním roce 2016/2017 (přijímací zkoušky)

volba povolání

_________________________________________________________________________________

Upozorňuji na možnost vykonání přijímacích zkoušek nanečisto – tuto službu zprostředkovávají střední školy a probíhá v prvním únorovém týdnu. Zájemcům doporučuji tyto zkoušky vykonat na choceňského střední škole (je to v místě bydliště a neznamená to, že na tuto školu musíte dát přihlášky …). Přihlásit se je možné dle instrukcí zde: http://www.oa-chocen.cz/uchazeci-o-studium/doc-1076-prijimaci-zkousky-nanecisto/ (1.2.2017, 50,- Kč, přihláška do 27.1.2017 + další informace …)

_________________________________________________________________________________

Informace pro rodiče k jednotným přijímacím zkouškám

_________________________________________________________________________________

V sobotu 26.11.2016 se koná Den otevřených dveří na OA a SŠ cestovního ruchu Choceň od 9 do 12 hodin na obou budovách (na náměstí i na nábřeží), zájemci zvažte účast na této akci …

_________________________________________________________________________________

Informace z Úřadu práce k volbě povolání

__________________________________________________________________________________

Prezentace z Úřadu práce v Ústí nad Orlicí (v prezentaci najdete aktuální informace Pardubického kraje k 30.09.2016: současná nezaměstnanost, struktura volných míst, nejžádanější profese, důvody nezaměstnanosti, hlavní zaměstnavatelé regionu …)

… a další akce k volbě povolání: společnost RIETER pořádá „Den kariéry

________________________________________________________________

Slíbené prezentace:

přijímací řízení ve školním roce 2016/2017

podporované obory formou stinpendií

________________________________________________________________

Informace z burzy škol v České Třebové:

________________________________________________________________________________

Konsorcium zaměstnavatelů Orlicka – v našem kraji jsou firmy sdružené v Konsorciu, které podporují technické vzdělávání formou stipendijních programů (měsíčně 1000,- až 2550,- Kč dle splněných kritérií)

KONSORCIUM

PODMÍNKY PRO STIPENDIA

do tohoto Konsorcia patří tyto firmy:

ANTIKOR, AUTONEUM, BÜHLER, FOREZ, FORMPLAST, ISOLIT BRAVO, OEZ, RIETER, ZEZ SILKO

školy, které úzce spolupracují s tímto Konsorciem:

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA LETOHRAD

STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODU, ŘEMESEL A SLUŽEB ŽAMBERK

_______________________________________________________________________________

Změny a harmonogram přijímacího řízení na střední školy 2016/2017

_______________________________________________________________________________

Termíny konání jednotných přijímacích zkoušek

_______________________________________________________________________________

Pozvánka pro žáky a jejich rodiče na prohlídku firmy Brück AM v Zámrsku

_______________________________________________________________________________

Další přehlídky škol:

________________________________________________________________________________

– Ve středu 1.2.2017 od 15.30 proběhne třídní schůzka rodičů vycházejících žáků. Program – důležité termíny v přijímacím řízení, rozdání přihlášek, zápisových lístků, jak vyplnit přihlášku a její náležitosti, co dělat, když se žák nedostane, když je nemocen …, případné změny či novinky, dotazy

________________________________________________________________________________

Vážení rodiče,

ve dnech 12.10. (12.00-17.00) a 13.10. (8.00-17.00) se v České Třebové (SOŠ a SOU technických oborů, Skalka 1692) uskuteční burza středních škol a učilišť, které se budou účastnit i někteří významní zaměstnavatelé našeho regionu. Naše škola pro vycházející žáky vypraví ve středu 12.10.2016 ve 12.00 autobus hrazený z příspěvků SRPŠ. Vyučování skončí v 11.30, návrat z akce bude do 14.30. Chcete-li burzu navštívit společně se svými dětmi, pak pouze v odpoledních hodinách mimo vyučování a vlastní dopravou. Děkujeme za pochopení.

______________________________________________________________________________

2015-2016

Přehlídka strojírenských firem v Ústí nad Orlicí

______________________________________________________________________________

28.11.2015 od 9-12 h se koná na Obchodní akademii a Střední škole cestovního ruchu Choceň „Den otevřených dveří“ (ve všech budovách školy), další dny otevřených dveří se zde konají 20.01.2016 od 13.30-17.00 h a 12.02.2016 od 13.30-17.00

______________________________________________________________________________

Vážení rodiče,

Krajská hospodářská komora Pardubického kraje Oblast Orlicko požádala Úřad práce ČR – kontaktní pracoviště Ústí nad Orlicí o pomoc při realizaci „Přehlídky strojírenských firem“, která je plánována na 26. 1. 2016 v Kulturním domě v Ústí nad Orlicí.  Na této přehlídce se budou prezentovat především strojírenské firmy, které se potýkají s nedostatkem pracovního personálu. Firmy se snaží řešit svoji budoucnost tím, že chtějí představit žákům, rodičům a budoucím absolventům škol svoji nabídku pracovních pozic, jak současných, tak své vize o rozvoji a růstu do budoucna. Informace o možnostech studia v souvisejících technických oborech zde poskytnou zástupci škol našeho regionu.

INFORMAČNÍ LETÁK K PŘEHLÍDCE

_____________________________________________________________________________

SOŠ stavební ve Vysokém Mýtě otevírá v příštím školním roce také obor „Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení“ – informace k tomuto oboru naleznete ZDE:

______________________________________________________________________________

Ke stažení zde nechávám aktuální prezentaci k situaci na trhu práce v Pardubickém kraji k 30.09.2015 (míra nezaměstnanosti, nejžádanější profese, jednotlivá odvětví dle zaměstnanosti v našem kraji, …)

_______________________________________________________________________________

BURZA ŠKOL V ČESKÉ TŘEBOVÉ (7.10.2015)

_______________________________________________________________________________

 

SDĚLENÍ ÚŘADU PRÁCE V ÚSTÍ NAD ORLICÍ

sděluji, že dne 22.10.2015 ( 8:00 – 14:30 hodin) bude na Úřadu práce v Ústí nad Orlicí přítomen pracovník Rekrutačního střediska vojenského náboru z Pardubic. Pokud budete mít nějakého zájemce z řad žáků o studium na vojenské škole, směřujte jej na tento termín. – Iva Tomšová

________________________________________________________________________________

– Ve středu 3.2.2015 od 15.30 proběhne třídní schůzka rodičů vycházejících žáků. Program – důležité termíny v přijímacím řízení, rozdání přihlášek, zápisových lístků, jak vyplnit přihlášku a její náležitosti, co dělat, když se žák nedostane, když je nemocen …, případné změny či novinky, dotazy

________________________________________________________________________________

 

Vážení rodiče,

ve dnech 7.10. (12.00-17.00) a 8.10. (8.00-17.00) se v České Třebové (SOŠ a SOU technických oborů, Skalka 1692) uskuteční burza středních škol a učilišť, které se budou účastnit i někteří významní zaměstnavatelé našeho regionu. Naše škola pro vycházející žáky vypraví ve středu 7.10.2015 ve 12.00 autobus hrazený z příspěvků SRPŠ. Vyučování skončí v 11.30, návrat z akce bude do 14.30. Chcete-li burzu navštívit společně se svými dětmi, pak pouze v odpoledních hodinách mimo vyučování a vlastní dopravou. Děkujeme za pochopení.

pozvánka na burzu

další burzy

Úřad práce – informace

________________________________________________________________________________

Přijímací řízení ve školním roce 2014/2015

Stipendia v Pardubickém kraji

Situace na trhu práce v Pardubickém kraji v loňském roce