Přeskočit na obsah
Školní program Elektronická žákovská knížka
Konec menu
Úvod > Výchovný poradce > Školní psycholog > PPP Ústí nad Orlicí

PPP Ústí nad Orlicí

Kontakt na PPP Ústí nad Orlicí:

Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad orlicí

Pedagogicko psychologická poradna Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 513 
(dále jen PPP) je příspěvková organizace Pardubického kraje a jako školské poradenské zařízení je zařazena do rejstříku škol a šk. zařízení MŠMT. Její činnost vyplývá ze Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a je dána zejména vyhláškami 72/2005 Sb. O poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ve znění pozdějších právních předpisů a vyhl. 73/2005 Sb. O vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných ve znění pozdějších právních předpisů.
Od ledna 2011 došlo ke sloučení PPP Svitavy s PPP Ústí nad Orlicí, kdy následnickou organizací se stala PPP Ústí nad Orlicí, proto se naše zařízení skládá z organizačních útvarů Ústí nad Orlicí a Svitavy. Vedení PPP najdete na adrese Královéhradecká 513, 562 01 Ústí nad Orlicí.
Pouze v Ústí nad Orlicí a ve Svitavách je služba zajištěna každý den od 7,00 do 15,30 hodin. Ostatní pracoviště jsou obsazena několik dní v týdnu viz. kde nás najdete.
Organizační útvar Ústí nad Orlicí je složen ze čtyř pracovišť, která sídlí v těchto městech: Ústí nad Orlicí, Žamberk, Vysoké Mýto, Lanškroun. Na všechna pracoviště se objednávejte v Ústí nad Orlicí.
Organizační útvar Svitavy je složen ze čtyř pracovišť, která najdete v následujících městech: Svitavy, Moravská Třebová, Litomyšl, Polička. Na všechna pracoviště se objednávejte ve Svitavách.
Odloučená pracoviště umožňují získat klientům naši službu v místě svého bydliště a pracovníkům PPP pak širší znalost problematiky jednotlivých měst regionu. Znalost prostředí je velmi důležitá také pro umožnění užšího kontaktu s učiteli, výchovnými poradci, školními metodiky prevence a rodiči dětí, žáků a studentů.dále viz. kde nás najdete
Na všech pracovištích zajišťují odbornou službu psychologové a speciální pedagogové. V kontaktu s klienty jim na pracovištích v Ústí nad Orlicí a Svitavách pomáhají sociální pracovnice.
Odborní pracovníci PPP splňují kvalifikační požadavky. Jsou absolventy vysokoškolského magisterského studia psychologie a speciální pedagogiky nebo si toto studium doplňují. Své odborné znalosti si průběžné doplňují také studiem v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Jsou připraveni poskytnout služby na vysoké profesionální úrovni. Dále viz. kdo u nás pracuje.
PPP Ústí nad Orlicí je akreditovaných pracovištěm pro další vzdělávání pedagogických pracovníků MSMT.
Poradna poskytuje „služby pedagogicko-psychologického a speciálně pedagogického poradenství a pedagogicko-psychologickou pomoc při výchově a vzdělávání žáků“. Naším základním posláním je tedy poskytovat pomoc (psychologickou, psychoterapeutickou, speciálně pedagogickou, metodickou, primární prevenci rizikového chování) dětem a žákům ve věku 3- 26 let, jejich rodičům a učitelům všech typů škol ( výukové potíže, šikana, drogy, agresivita, specifické poruchy učení, chování, psychosomatická onemocnění související se školou, rozvodové situace atd.). Učitelům, kromě metodické pomoci, můžeme nabídnout také supervizi. Pomocí metody Videotrénink interakcí se snažíme pomoci učitelům při práci s problémovými žáky a tím zvyšujeme kvalifikaci a sociální dovednosti učitelů.
Ve školách všech typů provádíme rovněž programy zaměřené na prevenci rizikového chování, které jsou realizovány zejména v rámci projektu OPVK Centrum primární prevence (problematika návykových látek, šikany, násilí apod.).
Pro rozvoj kariérového poradenství je aktuálně realizován na školách projekt OPVK Správná volba – HAMET 2.
Na setkání se spolu s kolegy těší
PhDr. Petra Novotná, ředitelka PPP

Vedení poradny:

PhDr. Petra Novotná – ředitelka poradny, psycholog, psychoterapeut, okresní metodik prevence – zabývá se výchovnými a výukovými obtížemi, rodinnou terapií, individuální psychoterapií, supervizí, pracuje rovněž na elokovaném pracovišti Žamberk

Mgr. Markéta Sychrová – zástupce ředitele, vedoucí organizačního útvaru Ústí nad Orlicí, speciální pedagog, etoped – zabývá se výukovými, výchovnými problémy a preventivními nebo interaktivními programy

PhDr. Vladimír Hloušek – vedoucí organizačního útvaru Svitavy, psycholog, videotrenér, rodinný terapeut – zabývá se výchovnými a výukovými obtížemi, pomocí pedagogům a rodičům při řešení výchovných problémů

Ekonomicko – sociální úsek:
Jana Ryšavá – ekonomka
Romana Pávková – personalistka, mzdová účetní
Pavla Hájková – sociální pracovnice organizačního útvaru Ústí nad Orlicí
Marie Mikulajská – sociální pracovnice organizačního útvaru Svitavy

Organizační útvar Ústí nad Orlicí:
psychologové:

Mgr. Zdeňka Vacková – psycholog – zabývá se výchovnými a výukovými obtížemi, rovněž se věnuje vyšetřením k volbě povolání
Mgr. Libor Škoda – psycholog – zabývá se výchovnými a výukovými obtížemi, rovněž se věnuje vyšetřením k volbě povolání
Mgr. Magdaléna Lišková – psycholog – zabývá se výukovými a výchovnými obtížemi, pracuje i na elokovaném pracovišti ve Vysokém Mýtě
Mgr. Jaroslava Sobotková – psycholog – zabývá se výukovými a výchovnými potížemi
Mgr. Kamila Očadlíková – psycholog – zabývá se výukovými a výchovnými potížemi
speciální pedagogové:

PaedDr. Yveta Chmelíková – zabývá se výukovými obtížemi
Mgr. Lenka Pokorná – speciální pedagog – zabývá se logopedií, výukovými obtížemi, pracuje i na elokovaném pracovišti Lanškroun
Mgr. Lenka Mejdrová – speciální pedagog – zabývá se logopedií, výukovými obtížemi, pracuje i na elokovaném pracovišti v Žamberku

Mgr. Kateřina Konkoľová – speciální pedagog – zabývá se výukovými potížemi, realizuje programy pro třídní kolektivy
PhDr. Petra Kuntová – speciální pedagog – zabývá se výukovými potížemi, pracuje i na elokovaném pracovišti v Žamberku
Mgr. Edita Hrdinová – zabývá se výukovými potížemi, věnuje se reedukacím, 1x týdně pracuje na elokovaném pracovišti ve Vysokém Mýtě, realizuje programy pro třídní kolektivy
centrum primární prevence:

Mgr. Věra Morávková – lektor Centra primární prevence
Mgr. Jana Klementová – lektor Centra primární prevence

Organizační útvar Svitavy:
Psychologové:
PhDr. Marcela Hrazdirová – rodinná terapeutka, videotrenérka, zabývá výchovnými a výukovými obtížemi, prací se třídou, věnuje se prevenci a řešení šikany, nabízí studijní a profesní orientaci absolventům základních a středních škol, pracuje na elokovaném pracovišti v Moravské Třebové a ve Svitavách
Mgr. Vlasta Tvrdíková – psychoterapeutka (Rogers), grafoložka, videotrenérka okresní metodička prevence, supervizorka a lektorka vrstevnických programů, zabývá se výchovnými a výukovými problémy, prací se třídou. Poradenskou péči poskytuje klientům v Poličce, v Litomyšli a ve Svitavách
Mgr. Dominika Křenková – zabývá se výchovnými problémy a poruchami chování
Speciální pedagogové:
Mgr. Magda Límová – školská logopedka, zabývá se výukovými a výchovnými problémy, stimulačními programy kognitivně-motorických dovedností, nabízí prevenci řečových vad a poruch učení. Pracuje na elokovaném pracovišti v Litomyšli a ve Svitavách
PaedDr. Magdalena Zemánková – školská logopedka, zabývá se výukovými a výchovnými problémy, stimulačními programy kognitivně-motorických dovedností, poskytuje prevenci řečových vad a poruch učení. Působí na elokovaném pracovišti v Moravské Třebové a ve Svitavách
Mgr. Petra Marossyová – zabývá se výukovými potížemi
Kde pracovníky poradny najdete:
Královéhradecká 513
562 01 Ústí nad Orlicí
slouží i jako fakturační adresa
tel.: 465 521 296
mobil: 776 611 695
e-mail: info@pppuo.cz
ředitelka PPP: PhDr. Petra Novotná: 
mobil: 777611690
email: novotna@pppuo.cz

Organizační útvar Ústí nad Orlicí:
Královéhradecká 513
562 01 Ústí nad Orlicí
tel.: 465 521 296
mobil: 776 611 695
e-mail: info@pppuo.cz
elokovaná pracoviště:
Žamberk
Masarykovo nám. 61
564 01
ÚT, ST, ČT, PÁ – Telefon: 465 611 023
Lanškroun
budova ZŠ Dobrovského, č.p. 630
563 01
ST, ČT – Telefon: 777 914 459
Vysoké Mýto
Centrum sociálních služeb
Plk. B. Kohouta 914
566 01
ČT, PÁ – Telefon: 777 914 471


Organizační útvar Svitavy:
Riegrova 2063 (u koupaliště)
Svitavy 568 02
Telefon: 461 532 486, 775 575 480, 775 575 481
Mail: info-svitavy@pppuo.cz