Školní psycholog

Mgr. Petra Švecová

604 792 357

Konzultační hodiny

Každý den dle domluvy (volat předem)


OD 01.03.2018 MATEŘSKÁ DOVOLENÁ …

Poskytované služby:

Poradenství při potížích ve školním či rodinném prostředí

Vyšetření intelektu (zjištění silných a slabých stránek) v souvislosti s neprospěchem, volbou povolání…

Práce s třídními kolektivy

Konzultace jsou důvěrné, informace se vyučujícím či jiným osobám poskytují pouze se souhlasem rodičů