Přeskočit na obsah
Konec menu
Úvod > 5. B

5. B

INFO – ON LINE  PŘIPOJENÍ:

                          IT P. UČ. KVAPIL: v pátek 9:30 hod.

                        ANGLICKÝ JAZYK :  v úterý  10 – 11 hod.

Učivo plánované na týden 19. – 23.10:

ČJ: tento týden v pracovním sešitě:

Str. 13 – popis předmětu: ruční mlýnek

Str. 14 – 15 opět opakování ze 4.třídy

Uč. str. 25

M: Opakujeme a procvičujeme převody jednotek:

IT učebnice: NNS     https://www.mediacreator.cz/documents/Matematika5_1/images/pg0011/5-35__mates_matika_5r_1d__RGB_1600x1200_page_12.png

PS str. 13 – 15

 

Vl: Plzeňský kraj uč. str. 12 -13, IT učebnice

https://horalka8.webnode.cz/plzensky-kraj/

https://www.mediacreator.cz/documents/Vlastiveda5CR/images/vl5zem_uc_1600x1200_page_7.png

PS str.21

 

Př: uč. 5.A str. 17     5.B str. 15 (každá třída má jiné učebnice)

IT učebnice str.17: https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Prirodoveda5/Prirodoveda5.mc&pageord=159

podle videa si vypracuj krátký zápis:

Učivo probírané v týdnu 12.10. – 16.10.:

Pátek:

ČJ: práce s IT učebnicí:

i-učebnice str. 19  cv. 4 – ústně

PS str. 11 cv. 4, 5  (zde si můžeš zkontrolovat řešení cv. 4, cv. 5 

Vl: uč. str. 10 -11 + IT -učebnice, PS přeskočit až na str.20 (jiné nakladatelství – Taktik)

Čtvrtek 15.10.:

MG: Probíráme učivo o úhlech:

odkazy v emailu, i-učebnice str. 8,     PS str. 5, cv. 7,8

M: zlomky, PS str. 10, cv.  6,7

i-učebnice str. 20

ČJ: uč, str. 23, PS str. 12

Středa 14.10.

ČJ: Stavba slova PS str. 11., cv. 1,2

M: PS str. 10, cv. 1,2,3

Př: uč. str. 13, 14 (pokud si otevřete interaktivní učebnici je učivo na  str. 15 a 16 – máme starší vydání učebnic), PS str. 9 cv.2., a str. 10 cv. 3,4

 

Úterý 13.10.:

ČJ: stavba slova PS str. 11, cv. 3,  4, 5

M: opakování učiva ze 4.třídy o zlomcích, zápis do školního sešitu – odkazy v emailu, uč. str. 48 – ústně

HV: dokončení výtvarné práce, poslech hudby B. Smetany

Pondělí 12.10.:

M: Grafické znázornění rovnic školní sešit: 320+169=x             500-240=y        248+a=300      400-b=357        35+25=c       148-48=d      26+e=50      100-f=28

      PS str. 9 cv. 5 – grafické znázornění (nakresli si…), str. 12, cv.2 převody jednotek

ČJ: Stavba slova PS str. 10 celá

Učivo probírané v týdnu 5.- 9.10

Pátek 9.10.:

ČJ: Píšeme dopis – uč. vlastivědy str.38 (- 42) odpověď dětí na dopis Martina z výletu do Prahy paní učitelce

Vl1: kontrolní práce Praha (mapa, učebnice)

Vl2: Středočeský kraj: https://horalka8.webnode.cz/stredocesky-kraj/

Čtvrtek 8.10.:

MG: Rovina, rovinné útvary, prostorové útvary. Bod, přímka, vzájemná poloha přímek, polopřímky

M: Rovnice, neznámá. Řešení jednoduchých rovnic pomocí grafického znázornění . PS str. 9  , cv.1, jednotky délky str. 12,cv. 1.

        Video na: https://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-1-dil/video/str-17/

ČJ: Změny při odvozování slov uč. str. 22, cv. 2. jen věty: Babička četla z pohádkové knížky (kniha).

        Pod oknem stála pohodlná lenoška.(lenoch). Děti pověsily na strom ptačí budku. (pták) + V parku

         stála stará lavička. (lavice) , ve větách určíme základní skladební dvojici: podmět a přísudek

         PS str. 8, dokončení cv. 4.c), str. 9 cv. 4. a)

ČJ,ČT: Emil a detektivové (Čtení s porozuměním)

Středa 7.10.:M: uč. str. 9, cv. 23 – slovní úloha samostatně, PS str.8, cv. 6 – zopakování zaokrouhlování čísel, str. 12, cv. 1 – jednotky délky, zopakování základních převodů (práce ve skupinách)

ČJ: opakování a procvičování skloňování podstatných jmen – pád, číslo, rod (mužský životnost), vzor, Tvoření slov: předpona, kořen, přípona, koncovka uč. str. 19 a 20, PS str. 9, cv. 3, 4

PŘ: Horniny a nerosty, horniny nerudní: žula, pískovec, vápenec, kaolín uč. str.10 – 12 (bylo i minulý týden), PS str. 9,cv.1

Úterý 6.10.ČJ: uč. str. 18, cv. 1. tvary slov a slova příbuzná, cv.5. –  slovní druhy, PS str.9,cv. 2 (b) DÚ),     M: opakování dělení se zbytkem, kontrola násobením, PS str. 8. Jednoduché slovní úlohy

VV2: dokončení práce – ptačí peří – záložka,   IT: Gmail – přihlášení, Google,     ČJ1/2: opakování  podstatných jmen: pád, číslo, rod, (r. mužský životnost), vzor KP

Pondělí 5.10.:ČJ: Opakování slovních druhů, shody přísudku s podmětem, stavby slov. Uč. str.17,cv.8,PS str. 9, cv.1,      M: Opakování +,-,  x , :, Slovní úlohy . Uč str. 11 – ceny nákupů, PS str. 8, cv. 2 (DÚ),   VV: práce s klovatinou,     HV: poslech : Avignonský most, Na tom bošileckým mostku, délka not

Učivo probírané v týdnu 28.9. – 2.10.:

Pondělí 28.9. :

Státní svátek

Úterý 29.9.ČJ: Stavba slova – kořen, předpona, přípona, koncovka :   Uč. s  17,Opakování: koncovky podstatných jmen (pád, číslo, rod    ,shoda přísudku s podmětem PS str. 3,cv. 2 dokončit DÚ

M: Kontrolní práce – odčítání pod seboU,   Opakování násobení a dělení č. 10, 100, 1 000, PS: str. 6, cv. 1 – 6

HV: Notová osnova, pomocné linky  – noty: celá, půlová, čtvrťová, osminová  –  stupnice C dur  Písně: Avignonský most, Na tom bošileckým mostku

ČJ 1/2: opakování a procvičování koncovek podstatných jmeN,  PS str. 5, cv. 8 – podmět a přísudek ve všech větách,   cv. 9 – rody a vzory podstatných jmen

Středa 30.9.M: kontrola znalosti násobení pod sebou, Opakování násobení a dělení čísly v řádu desítek, stovek a tisíců,  PS str.6, cv.2., str. 7, cv. 1. DÚ str.8,cv.1

ČJ: opakování koncovek podstatných jmen( pády, vzory) a shody přísudku s podmětem, PS str. 7,cv.4 – přípony a koncovky 

PŘ: Opakování ze 4.ročníku PS str.7 a 8,  Nová látka: Nerostné suroviny – rudní- nerudní ( pískovec, vápenec, žula, kaolín,..)   – energetické

Čtvrtek  1.10.MG: rýsování úseček, vztah bodu a úsečky, rovnoběžky a různoběžky PS str.3 a 4,  M: řešení slovních úloh (podle vl. výběru,  Násobení a dělení čísly 10, 100, 1 000, PS str. 7

ČJ: opakování shody podmětu s přísudkem,  stavba slova: kořen, předpona, přípona, K. Čapek  – Devatero pohádek, Uč. str.  16, cv. 1. a 2. ústně, cv.3. vypsat jednu skupinu slov příbuzných

       PS str.8 cv. 1. a 2, ČJ – čt. čítanka: Čarodějnická škola, pranostiky,  AJ:

Pátek  2.10.AJ: a/an, instructions, zápor v rozkaz. způsobu, Hi! Hello! Číslovky 0 – 100, množné čísloČJ: Slova příbuzná, uč. str. 16, cv.3. oprava  Uč. str.16, cv. 4 a str. 17 cv.7 DÚ.

koncovky ,podstatných jmen, , kořen slov PS: str. 8    Vl: opakování:     PS str. 6 – 8,  Praha – uč. str. 7

                         

   

 

Rozvrh hodin

Rozvrh se načítá ...

Výukové materiály

Nezveřejněny žádné materiály.