Úvod > 4. A

4. A

Informace a akce:

Termíny bruslení: 21.ledna, 4., 21. 2. (v 8:30) a 25. února od 11:15 na ledě. Děti musí mít helmu, rukavice a šusťákové (sportovní) kalhoty.

27.1. Kino – Sněžný kluk (Kč 60,-platím z TF)

30.1. pololetní vysvědčení – odpadá odpolední vyučování

31.1. pololetní prázdniny

7.2. beseda v knihovně – autorka Astrid Lindgrenová a výměna knih

10.-14.2. jarní prázdniny

2.-5.3. Ekopobyt – Paleta Oucmanice

Učivo pro marody:

středa – ČJ – určování vzorů středního rodu, skloňování dle vzorů – uč. str.56 cv. 6, prac. list, M – uč. str. 44 cv. 4, str. 45 cv.5 – dva příklady

Učivo:

Český jazyk -opakování slovních druhů, podstatná jména – rod, číslo, pád

Matematika – procvičování násobení a dělení, dělení se zbytkem, sčítání a odčítání v oboru do 1000, slovní úlohy. Rovinné útvary. Zlomky. Dělení jednomístným číslem. Zaokrouhlování na desítky, stovky, tisíce, rýsování úseček, kružnic.

Anglický jazyk – Unit 4 – animals, vazba They are … Otázka, záporná věta.

Přírodověda – neživá příroda – vzduch, voda, horniny a nerosty

Vlastivěda -Vodstvo ČR.

 

Procvičování učiva:

http://www.matika.in/cs/  – skupina Hejného matematiky

https://www.gramar.in/cs/  Český jazyk 2.-5.ročník

https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/?cc=us&selLanguage=en   – 4.ročník

http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

http://www.skodahrou.cz/

Rozvrh hodin

Rozvrh se načítá ...

Výukové materiály

Nezveřejněny žádné materiály.

Fotogalerie třídy

31. 10. 2019 - Halloween

15. 10. 2019 - Indiáni a jiné

17. 9. 2019 - Světový den 1.pomoci

19. 6. 2019 - Výlet – Pasíčka, Toulovcovy Maštale

2. 5. 2019 - Učíme se o zvířatech

4. 4. 2019 - Noc s Andersenem

4. 4. 2019 - Workshop v knihovně – ilustrátoři

14. 3. 2019 - EDUBus – Ozoboti a my

22. 2. 2019 - Prvouka – pokusy

22. 2. 2019 - Nakupujeme anglicky

21. 12. 2018 - Vánoce

12. 12. 2018 - Návštěva Orlického muzea

5. 12. 2018 - Mikuláš

28. 11. 2018 - Beeball

9. 11. 2018 - Beseda s autorkou knížek Olgou Černou

9. 11. 2018 - Halloween

23. 10. 2018 - Andrlův Chlum

23. 6. 2018 - Dravci a volejbal

23. 6. 2018 - Výlet 2. tříd

9. 6. 2018 - Sokolníci – ukázka dravců, 4.6.2018

22. 5. 2018 - Kreslíme na zahradě

26. 4. 2018 - Exkurze – Čistírna odpadních vod

12. 2. 2018 - Masky

12. 2. 2018 - Osová souměrnost

12. 2. 2018 - Hry s psycholožkou Petrou

22. 12. 2017 - Besídka

9. 12. 2017 - PALETA Oucmanice

29. 11. 2017 - Beseda v knihovně – Svěrák

29. 11. 2017 - Podzimní tvoření

20. 10. 2017 - Podzim

30. 6. 2017 - A ještě něco z 1. A

30. 6. 2017 - Výlet do Zářecké Lhoty

22. 6. 2017 - Výlet: O lese v lese – Kaliště

6. 4. 2017 - Návštěva dentální hygienistky

25. 3. 2017 - Pasování na RYTÍŘE ČTENÁŘSKÉHO ŘÁDU

22. 3. 2017 - Plavání

22. 3. 2017 - Hry s psycholožkou Petrou

22. 3. 2017 - Beseda – Kamil neumí létat

28. 2. 2017 - Únor – čtení, hraní, počítání

17. 2. 2017 - Přestávka – každý dle svých potřeb

20. 1. 2017 - Kdo jsem?

20. 1. 2017 - Obchodujeme

20. 12. 2016 - Vánoční besídka

9. 12. 2016 - PALETA Oucmanice – Vánoce

5. 12. 2016 - Po návštěvě Mikuláše – o přestávce

6. 11. 2016 - Podzimní vycházka

25. 10. 2016 - Běhací diktát – píšeme slova, tvoříme věty

23. 10. 2016 - Návštěva v 1.A

28. 9. 2016 - 1. A – Učíme se písmenka

18. 9. 2016 - 1. A – Výstava vláčků

7. 9. 2016 - 1. A – Hodina matematiky