Úvod > 4. A

4. A

Informace a akce:

12.12. Vánoční dílny (pro zájemce)

19.12. Zpívání na schodech (pro zájemce)

20.12. Vánoční besídka ve třídě

7.1. návštěva knihovny – výměna knih (poplatek za nový kalendářní rok)

7.2. beseda v knihovně – autorka Astrid Lindgrenová

Každou středu bude ČTENÁŘSKÁ DÍLNA (děti mohou nosit knihu z domova nebo číst knížku, kterou máme půjčenou ze školní knihovny).

Učivo pro marody:

9.12.-13.12.

Pondělí – M – uč. str.33 cv. 8, vyvození dělení trojciferného čísla se zbytkem cv. 1 str.36, AJ – uč. str.18, PS str. 21 – What´s the time?, PŘ – opakování uč. str. 29 – AZ kvíz

úterý – ČJ – uč.str. 35 cv. 4,5, DÚ – vymyslet 10 slov s předponou vy-, vý-, M – uč. str. 34 cv. 11, dělení jednocif. číslem – na mazací tabulku, PS cv. 1 (začátek) str. 24, AJ – What´s the time? – určování hodin, opakování slovní zásoby – food and drink, opakování I like, I don´t like, He/she likes, He/she doesn´t like.. nová fráze Can I have … uč. str. 19, VL – učebnice str. 20, PS str. 11, 12 cv. 4,5 (hledaná slova:les, věž, lom, kaple, pramen, hotel, hrad, důl, propast, jezero), práce s buzolou a kompasem

Učivo:

Český jazyk – opakování VS a slov příbuzných.

Matematika – procvičování násobení a dělení, dělení se zbytkem, sčítání a odčítání v oboru do 1000, slovní úlohy. Rovinné útvary. Zlomky. Dělení jednomístným číslem.

Anglický jazyk – Unit 3 – food and drink, What´s the time?

Přírodověda – Příroda v zimě

Vlastivěda -Mapa. Orientace v krajině. Práce s buzolou a kompasem.

 

Procvičování učiva:

http://www.matika.in/cs/  – skupina Hejného matematiky

https://www.gramar.in/cs/  Český jazyk 2.-5.ročník

https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/?cc=us&selLanguage=en   – 4.ročník

http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

http://www.skodahrou.cz/

Rozvrh hodin

Rozvrh se načítá ...

Výukové materiály

Nezveřejněny žádné materiály.

Fotogalerie třídy

31. 10. 2019 - Halloween

15. 10. 2019 - Indiáni a jiné

17. 9. 2019 - Světový den 1.pomoci

19. 6. 2019 - Výlet – Pasíčka, Toulovcovy Maštale

2. 5. 2019 - Učíme se o zvířatech

4. 4. 2019 - Noc s Andersenem

4. 4. 2019 - Workshop v knihovně – ilustrátoři

14. 3. 2019 - EDUBus – Ozoboti a my

22. 2. 2019 - Prvouka – pokusy

22. 2. 2019 - Nakupujeme anglicky

21. 12. 2018 - Vánoce

12. 12. 2018 - Návštěva Orlického muzea

5. 12. 2018 - Mikuláš

28. 11. 2018 - Beeball

9. 11. 2018 - Beseda s autorkou knížek Olgou Černou

9. 11. 2018 - Halloween

23. 10. 2018 - Andrlův Chlum

23. 6. 2018 - Dravci a volejbal

23. 6. 2018 - Výlet 2. tříd

9. 6. 2018 - Sokolníci – ukázka dravců, 4.6.2018

22. 5. 2018 - Kreslíme na zahradě

26. 4. 2018 - Exkurze – Čistírna odpadních vod

12. 2. 2018 - Masky

12. 2. 2018 - Osová souměrnost

12. 2. 2018 - Hry s psycholožkou Petrou

22. 12. 2017 - Besídka

9. 12. 2017 - PALETA Oucmanice

29. 11. 2017 - Beseda v knihovně – Svěrák

29. 11. 2017 - Podzimní tvoření

20. 10. 2017 - Podzim

30. 6. 2017 - A ještě něco z 1. A

30. 6. 2017 - Výlet do Zářecké Lhoty

22. 6. 2017 - Výlet: O lese v lese – Kaliště

6. 4. 2017 - Návštěva dentální hygienistky

25. 3. 2017 - Pasování na RYTÍŘE ČTENÁŘSKÉHO ŘÁDU

22. 3. 2017 - Plavání

22. 3. 2017 - Hry s psycholožkou Petrou

22. 3. 2017 - Beseda – Kamil neumí létat

28. 2. 2017 - Únor – čtení, hraní, počítání

17. 2. 2017 - Přestávka – každý dle svých potřeb

20. 1. 2017 - Kdo jsem?

20. 1. 2017 - Obchodujeme

20. 12. 2016 - Vánoční besídka

9. 12. 2016 - PALETA Oucmanice – Vánoce

5. 12. 2016 - Po návštěvě Mikuláše – o přestávce

6. 11. 2016 - Podzimní vycházka

25. 10. 2016 - Běhací diktát – píšeme slova, tvoříme věty

23. 10. 2016 - Návštěva v 1.A

28. 9. 2016 - 1. A – Učíme se písmenka

18. 9. 2016 - 1. A – Výstava vláčků

7. 9. 2016 - 1. A – Hodina matematiky