Úvod > Projekty > Erasmus+: Další vzdělávání učitelů cizích jazyků

Erasmus+: Další vzdělávání učitelů cizích jazyků

Erasmus+: Další vzdělávání učitelů cizích jazyků

     Projekt Evropské unie s názvem Erasmus+ školní vzdělávání probíhá pod záštitou Domu zahraniční spolupráce v Praze. Naše škola podala žádost na podporu dalšího vzdělávání učitelů cizích jazyků. Díky tomuto projektu jsme mohli vyslat 3 vyučující na intenzivní jazykově-metodické kurzy do Anglie a Německa. 

     Všechny výjezdy se uskutečnily v průběhu roku 2015. Po návratu účastnící během metodických schůzek předali ostatním vyučujícím cizích jazyků nově získané nápady pro výuku, nabídli kolegům mentorskou podporu nebo i uspořádali otevřenou hodinu s ukázkami využití nových metod. Pro všechny učitele cizích jazyků účastníci projektu zpracovali příručku s aktivitami pro zpestření výuky angličtiny a němčiny.

     Naším hlavním cílem je, aby se naši žáci učili cizí jazyky rádi a nebáli se je používat. Nezbytnou součástí cesty k tomuto cíli je intenzívní celoživotní vzdělávání učitelů. Jsme vděční za podporu, které se nám v této oblasti od Evropské Unie dostává.

 

EU flag-Erasmus+_vect_POS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.

Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor.

Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

 

Powerpointovou prezentaci o projektu naleznete zde:

Metodickou příručku pro učitele cizích jazyků naleznete zde:

 

Základní škola M. Choceňského, Choceň

Erasmus+: Další vzdělávání učitelů cizích jazyků

V roce 2014 se naše škola zapojila do dvouletého projektu Erasmus+ a obdržela grant z prostředků Evropské unie na podporu dalšího vzdělávání učitelů cizích jazyků.

Tato finanční podpora umožnila celkem třem našim pedagogům účast na intenzívních, jazykově-metodických kurzech v Anglii a Německu.

Mgr.Martin Klusoň vyjel za studiem metodiky německého jazyka do Regensburgu. Mgr. Jana Slováková absolvovala kurz se zaměřením na výuku anglického jazyka pro žáky 1. stupně v Brightonu. Já jsem si vybrala kurz v Exeteru, specializovaný na kreativní metody výuky angličtiny pro žáky 2. stupně. Tyto tři dvanáctidenní studijní pobyty jsme absolvovali v průběhu roku 2015.

Účast na kurzech v zahraničí pro nás všechny znamenala cenný kontakt s živým jazykem a kulturou cílové země. Největším přínosem pro nás i pro školu byly ale nové nápady pro práci s žáky v hodinách cizích jazyků. Společně jsme zpracovali metodickou příručku, která obsahuje 23 aktivit pro zábavnou a efektivní výuku angličtiny i němčiny. Během tří metodických setkání, tzv. „učitelských klubů“, jsme tyto aktivity představili našim kolegům i několika zájemcům z okolních škol. Všechny činnosti jsme samozřejmě také prakticky vyzkoušeli s dětmi.

Myslím si, že projekt nám pomohl více propojit všechny vyučující cizích jazyků na naší škole. Jeho součástí byla totiž i možnost pozvat si jiného učitele do své hodiny nebo se jít podívat na jeho výuku. Vážím si toho, že naši kolegové tuto nabídku využívali – tato otevřenost znamená možnost učit se od sebe navzájem, sdílet nápady, diskutovat a společně vymýšlet další zajímavé činnosti pro naše žáky. Děkuji také vedení školy za podporu, bez které by nebylo možné projekt zrealizovat.