Přeskočit na obsah
Školní program Elektronická žákovská knížka
Konec menu
Úvod > Aktuality > Ostatní > Školní program – informace pro rodiče

Školní program – informace pro rodiče Všechny aktuality

ID školy pro registraci je IČO      70887403

Vážení rodiče, přistoupili jsme k novému systému vybírání peněz přes  Školní program – využíváme jen modul pokladna. Vedlo nás k tomu několik důvodů:

  1. bezpečnost při výběru financí – třídní učitelé často vybírali peníze a neměli možnost peníze ukládat do bezpečnostního trezoru
  2. setkali jsme se i s krádežemi peněz, které žáci přinesli do školy a měli zaplatit třídnímu učiteli nebo v kanceláři školy
  3. bezpečnost vracení peněz – peníze se posílali po žácích, což také vedlo ke ztrátám, nedorozuměním a komplikacím
  4. zrušení Komerční banky v Chocni, kam jsme vybranou hotovost ukládali
  5. hygienické důvody při manipulaci s penězi – apeluji na problematiku covid-19 a kontaminaci bankovek a mincí
  6. rodiče neměli ucelený přehled o vybíraných penězích, což nyní program umožní, budou mít své peníze pod dohledem
  7. škola se setkávala s opožděnými platbami, které musela od zákonných zástupců vymáhat

Možná, že jsem nevyjmenovala všechny důvody, ale snažila jsem se zmínit ty zásadní. Bohužel je nyní doba, která nám neumožňuje vysvětlit vám tento náš krok osobně na třídních schůzkách, což bychom samozřejmě rádi udělali a zodpověděli vám případné dotazy.

Doufám, že alespoň toto krátké vysvětlení vám pomůže pochopit naše důvody pro změnu a věřím, že nám v tomto kroku pomůžete. Rozjezd každé nové technologie není pro nikoho jednoduchý, ani pro nás ne.

Školní program je zabezpečený systém, který se osvědčil v mnoha školách (my jsme se inspirovali na ZŠ Jiráskova ve Vysokém Mýtě). Tento systém zaručuje veškerá pravidla GDPR.

Bližší informace naleznete také ZDE: (klikněte na přehrát video – naše škola bude využívat jen modul pokladna)

Peníze, které poukazujete do systému jsou posílány na účet školy, který jsme pro tento případ zřídili.

Systém obhospadařuje ředitelka školy, ekonomičtí pracovníci školy a třídní učitelé.

Po odchodu vašeho dítěte ze školy mu budou vráceny veškeré přeplatky, které zůstanou na jeho účtu.

Vím, že v současné době jste oškádleni z elekrtonizace, se kterou jste se setkali v době uzavření škol, obchodů, firem a podobně. Věříme, že tento systém nebude pro vás do budoucna velkou zátěží. Po registraci a domluvě s třídním učitelem, kolik peněz si která třída poukáže na účet, nebudete muset myslet na to, že zítra jede vaše dítě do divadla a vy jste mu zapomněli dát peníze na jízdenku a vstupenku. Systém vás upozorní, pokud se finanční prostředky na účtu vašeho dítetě sníží na minimum, nemusíte na nic myslet.

O vešterých platbách, které se budou přes systém uskutečňovat, budete předem informováni.

Věřím, že se společně s novým programem naučíme pracovat a v důsledku to usnadní práci vám i třídním učitelům, kteří se budou moci o přestávkách více věnovat vašim dětem. Dříve právě o přestávkách vybírali finance a neměli často čas si žáky ani popovídat.

Předem děkuji za pochopení a spolupráci                              Ilona Nováková, ředitelka školy