Přeskočit na obsah
Školní program Elektronická žákovská knížka
Konec menu
Úvod > Aktuality > Ostatní > DO LESA S LESNÍKEM

DO LESA S LESNÍKEM Všechny aktuality

Exkurze, výlety, výstavy – to vše žáci ve školách běžně prožívají, ale v období Covidu jsou i tyto možnosti značně omezené, ale ne nemožné.

14.prosince ožil nejmenšími žáčky les v Chocni na celé dopoledne. Žáci prvních tříd ZŠ Mistra Choceňského se vydali na poznávací cestu s lesníkem. Tím byla paní Ing. Stanislava Šejblová. A nebyla sama. V lese čekal na děti celý tým odborníků. Žáci se hravou a zážitkovou formou seznámili s celkovou péčí o les na 4 stanovištích – „Výchova lesa, Zalesňování, Myslivost, Těžba“. A tak se děti staly samy stromky, které je třeba prořezat, našly rohy a paroží na stanovišti Myslivost, zjistily rozdíly mezi nimi a vyslechly si vyprávění o lesní zvěři. Samy zkoumaly šišky, hledaly semínka a vykopaly jamky pro nové stromky při zalesňování. Upřeně a s napětím pozorovaly kácení stromů a práci s koněm v lese. Všechny činnosti viděly a vyzkoušely si děti tam, kde běžně probíhají – v lese. Díky možnosti uskutečnit projekt v lese pěšky dostupném, se akce mohly zúčastnit všechny první ročníky. Velké poděkování patří paní Ing. Šejblové a celému jejímu týmu, který byl ochoten do Chocně dojet a projekt realizovat. Jedná se o vzdělávací program: „Do lesa s lesníkem“, jehož organizátorem je Nadace dřevo pro život. Na lokalitě Velká Veranda nás osobně přivítal pan ředitel Městských lesů Choceň, Ing. Jaroslav Marek, kterému děkujeme za ochotu a možnost les využít.

Za ZŠ Mistra Choceňského velmi děkují paní učitelky 1. tříd a přejí do nového roku zdraví všem zúčastněným i všem lesům.