Přeskočit na obsah
Konec menu
Úvod > Aktuality > Ostatní > 8.třídy – zadání práce na doma

8.třídy – zadání práce na doma Všechny aktuality

8.A

Český jazyk 1 (paní učitelka Hurytová), Český jazyk 2

Český jazyk 1 (paní učitelka Paťchová), Český jazyk 2 + pravopis

Matematika 1 (paní učitelka Sklenářová), Matematika 2

Matematika 1 (paní učitelka Janková), Matematika 2

Anglický jazyk 1, Anglický jazyk 2

Dějepis

Zeměpis 1

Chemie

Fyzika 1

Přírodopis 1

Člověk a svět práce

Ruský jazyk 1 (skupina paní Rychtaříkové)

Německý jazyk 1

Francouzský jazyk 1

8.B

Český jazyk 1 (paní učitelka Hurytová), Český jazyk 2

Český jazyk 1 (paní učitelka Komárková), Český jazyk 2

Matematika 1 (paní učitelka Sklenářová), Matematika 2

Matematika 1 (paní učitelka Koutníková), Matematika 2

Anglický jazyk 1, Anglický jazyk 2

Dějepis 1 + prezentace + Doplnění k prezentaci

Fyzika 1

Zeměpis 1

Chemie

Ruský jazyk 1 (skupina paní Rychtaříkové)

Německý jazyk 1

Francouzský jazyk 1

8.C

Český jazyk 1 (paní učitelka Hurytová), Český jazyk 2

Český jazyk 1 (paní učitelka Veselá), Český jazyk 2 + příloha

Matematika 1 (paní učitelka Sklenářová), Matematika 2

Matematika 1 (pan učitel Fátor), Matematika 2

Anglický jazyk 1, Anglický jazyk 2

Dějepis 1 + prezentace + Doplnění k prezentaci

Zeměpis 1

Fyzika 1

Chemie

Člověk a svět práce

Ruský jazyk 1 (skupina paní Rychtaříkové)

Německý jazyk 1

Francouzský jazyk 1