Přeskočit na obsah
Konec menu
Úvod > Aktuality > Ostatní > Informace k novému školnímu roku 2020/2021

Informace k novému školnímu roku 2020/2021 Všechny aktuality

Vážení rodiče, milí žáci,

 

školní rok bude zahájen v úterý 1. září 2020 v 7:55 hodin.

Žáci 2.-.3. ročníků půjdou v Kollárově ulici rovnou do svých tříd.

Před budovou v Kollárově ulici se sejdou v 9 hodin žáci 1. ročníků se svými rodiči. Rodičům prvňáčků nechceme zakazovat účast na prvním školním dni. Vstup dospělým však bude dovolen pouze v rouškách a v počtu maximálně dva dospělí na dítě.

Před hlavní budovou v ulici Mistra Choceňského vyčkají na své třídní učitele jen žáci 4. a 6. ročníků.  Ostatní žáci půjdou rovnou do tříd! Změna umístění tříd: 8.B má třídu u školní knihovny, 7.D má třídu v přízemí u kostela.

První den bude mít první stupeň i druhý stupeň výuku přibližně do 9.00 hodin.

Další dny už bude vyučování delší – žáci budou instruováni třídními učiteli.

 

Provoz školy vzhledem k epidemiologické situaci ve školním roce 2020/2021

Škola bude postupovat dle manuálu Ministerstva školství a pokynů Ministerstva zdravotnictví a Krajské hygienické stanice.

 

Opatření školy v případě podezření na výskyt nákazy covid-19

Výskyt onemocnění covid-19 ve škole (karanténa)

 

Budeme se snažit, aby problémy s pandemií koronaviru znepříjemnily život Vám a především vašim dětem co nejméně. Děkujeme za spolupráci a pochopení.

 

Mgr. Ilona Nováková, ředitelka školy