Úvod > Aktuality > Ostatní > Zápis dětí do školní družiny pro školní rok 2020/2021

Zápis dětí do školní družiny pro školní rok 2020/2021 Všechny aktuality

 – pro budoucí prvňáčky

 17.6.2020

Zápis bude probíhat v době schůzky rodičů dětí budoucích 1. tříd v prostorách školy na hlavní budově M. Choceňského (vchod u kostela)

Rodiče žáků budoucích 1. tříd si mohou rozhodnutí o přijetí vyzvednout ve dnech 25. a 26. 6. v době od 15:00 – 16:00 v budově školy v Kollárově ulici u vedoucí vychovatelky ŠD  paní Marcely Jílkové.

 

– pro děti budoucích 2. a 3. tříd     

18.6.2020 v 15.00 –  17.00

19.6. 2020 v 15.00 –  17.00

Zápis bude probíhat v prostorách školy v Kollárově ulici.

Žáci budou přijímáni do vyčerpání kapacity ŠD na základě řízení podle kritérií pro přijetí.

Výsledky přijímacího řízení do školní družiny pro školní rok 2020/21 budou dětem předány společně s vysvědčením.

Zápisová lístek ke stažení

 

Kritéria přijímání žáků do školní družiny

Vzhledem k velkému zájmu dětí o školní družinu, budou děti do družiny zařazovány na základě školou stanovených kritérií.

Kritéria pro přijetí žáků do školní družiny Základní školy M. Choceňského, Choceň

Na základě zkušeností z minulých let a na základě svých pravomocí vyhlašuji tato kritéria pro přijetí žáka do školní družiny.

Do školní družiny jsou přijímáni žáci od 1. do 3. ročníku na základě rodiči řádně a pravdivě vyplněné přihlášky, která je uložena u vychovatelky. Žáci jsou přijímáni do vyčerpání kapacity ŠD.

Děti do školní družiny jsou přijímány podle těchto kritérií:

a) třída, kterou žák navštěvuje

b) věk žáka

O přijetí žáka k činnosti školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě vyplněných náležitostí v písemné přihlášce a kritérií pro přijetí. Na docházku do ŠD není nárok.

 

V Chocni dne 10.6.2020                             Mgr. Ilona Nováková, ředitelka školy