Úvod > Aktuality > Ostatní > Žákovské karty ISIC

Žákovské karty ISIC Všechny aktuality

žení rodiče,

rádi bychom Vás informovali, že naše škola vydává pro své žáky mezinárodní žákovský průkaz ISIC Školák. Tento průkaz je především oficiálním průkazem žáka naší školy. Dále funguje jako mezinárodně uznávaný doklad o školní docházce, akceptovaný ve 130 zemích světa (včetně všech členských zemí EU). ISIC Školák je využitelný pro zhruba 2 000 různých slev a výhod v ČR. V zahraničí je uznáván na více než sto dvaceti pěti tisících místech.

Využití průkazu ISIC Školák na naší škole:

Jak využijete průkaz mimo školu:

V letošním školním roce budou kartu ISIC využívat žáci 1. a 6. ročníků, pro ostatní ročníky necháváme volbu pořízení karty na dobrovolnosti, vzhledem k tomu, že si žáci koupili ve školní jídelně čip. I tak si můžete o kartu zažádat a při výdeji obědů využívat ji (poplatek 50 Kč za čip vám však nebude vrácen).Upozorňujeme, že karty budou vydávány vždy k začátku školního roku, v průběhu roku ne. Kdo máte tedy o vydání karty zájem, je třeba postupovat dle následujících instrukcí a dodržet dané termíny.

Jak postupovat:

Agendu ISIC na naší škole vyřizuje pan Jiří Vaca

Do 3. července uhraďte, prosím, poplatek 250 Kč na účet školy 90622611/0100 (nezapomeňte uvést variabilní symbol, který od školy obdrží děti při vydávání vysvědčení 26.6.) a na e-mail: jiri.vaca@zschocho.cz pošlete vyplněnou žádost o vystavení průkazu a průkazovou fotografii. Žádost je editovatelná, můžete vyplnit na PC a poslat mailem. Doporučujeme použít digitální fotku portrétového typu (lze snadno vyfotit běžným digitálním fotoaparátem nebo mobilem před světlou zdí) nebo zaslat kvalitní sken papírové průkazové fotky.

Podpis papírové žádosti zákonným zástupcem proběhne při výdeji karet v kanceláři školy od 20.8.2020. Kartu žáci obdrží v pouzdru, které si mohou zavěsit na šňůrku.

Nedílnou součástí tohoto oznámení je dokument „Informační povinnost“ obsahující detaily o pravidlech pro užívání průkazu a zpracování osobních údajů. Najdete ho zde v příloze a také na našem webu zde

Mgr. Ilona Nováková, ředitelka školy