Úvod > Aktuality > Ostatní > Informace k příměstskému táboru

Informace k příměstskému táboru Všechny aktuality

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

Základní škola M. Choceňského společně s MAS nad Orlicí bude o hlavních prázdninách pořádat 5 turnusů letního příměstského tábora. Tábor je určen pro žáky 1. stupně a je zdarma. Rodiče jen žákům zařídí obědy ve školní jídelně. Pokud chcete své dítě na tábor přihlásit, je třeba, aby docházelo celý týden (samozřejmě, že nemoc nebo nenadálou absenci lze omluvit). Žák se může účastnit libovolného počtu turnusů. Přijímáme žáky do naplnění turnusů.

Podmínkou účasti žáků na příměstském táboře je doložení potvrzení od zaměstnavatelů rodičů nebo potvrzení, které dodávají OSVČ, nezaměstnaní dodají potvrzení z ÚP. Rodiče, kteří dodali potvrzení v loňském roce, podepíší jen čestné prohlášení, že se u nich nic během roku nezměnilo (čestné prohlášení je také k vyzvednutí).

Turnusy pro školní rok 2019/2020:

  1. 13.7. – 17.7.2020 (turnus naplněn)
  2. 20.7. – 24.7.2020
  3. 27.7. – 31.7.2020
  4. 3.8. –  7.8.2020 – nebude, nebyl naplněn
  5. 10.8. – 14.8.2020
  6. 17.8. – 21.8.2020

V červenci a srpnu 2020 bude zajištěn provoz příměstského tábora na hlavní budově v ulici M. Choceňského v prostorech školního klubu. 

Na pobyt v příměstském táboře o hlavních prázdninách se vztahují podmínky Řádu školní družiny.  V případě nevhodného chování může být žák z prázdninového pobytu příměstského tábora vyloučen.

Provoz bude od 7:00 do 15:00 hodin. Děti se musí do školy dostavit nejpozději do 8.00 hodin.

V případě nepřítomnosti je nutné dítě omluvit.  Telefon: 739 631 685.

Pedagogický dozor bude děti odvádět na oběd do školní jídelny ve Fügnerově ulici. Rodiče zajistí obědy na přihlášené dny.  V případě, že dítě odchází z tábora v doprovodu, musí si dítě vyzvednout pověřená osoba, nebo musí mít lísteček s jasným údajem změny odchodu, podpisem  zákon. zástupce a oznámením převzetí plné zodpovědnosti  za dítě od uvedené doby. V případě, že dítě odchází SAMO, bude vždy dodržen čas odchodu a dítě samo odchází ve stanovený čas od budovy školy.

Pobyt je zdarma v rámci projektu MAS nad Orlicí. Děti budou mít s sebou svačinu a pití, vhodné sportovní oblečení dle počasí/ při dešti pláštěnku/, přezůvky, cvičky do tělocvičny, čip do jídelny, repelent.

Příchod do budovy školy: zvoňte na zvonek školního klubu (levý vchod budovy ZŠ M. Choceňského – u silnice), aby o vás pedagog věděl. Pak přejděte do dvora budovy, kde si pedagog dítě vyzvedne u prvních dveří (dveře do školního klubu).

Odchod z budovy školy: zvoňte na zvonek školního klubu (levý vchod budovy ZŠ M. Choceňského), aby o vás pedagog věděl. Pak přejděte do dvora budovy, kde vám pedagog dítě předá u prvních dveří (dveře do školního klubu). Kdyby se u zvonku nikdo neozýval, je možné, že jsou děti na školním dvoře, jděte tedy na dvůr a podívejte se.

Tento postup je z důvodu stavebních oprav v budově školy.

 

Každé dítě první den nástupu na týdenní turnus příměstského tábora musí předložit čestné prohlášení o tom, že se nesetkalo s infekčním onemocněním. Do prohlášení vyplňte datum nástupu na příměstský tábor.

Čestné prohlášení ke stažení

Prosíme o vyplnění dokumentu, kde uvedete, jak bude dítě odcházet z příměstského tábora (samo, s doprovodem, v kolik hodin)

Odchody z příměstského tábora ke stažení