Úvod > Aktuality > Ostatní > Příměstské tábory při ZŠ M. Choceňského

Příměstské tábory při ZŠ M. Choceňského Všechny aktuality

3PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

Základní škola M. Choceňského společně s MAS nad Orlicí bude o hlavních prázdninách pořádat 6 turnusů letního příměstského tábora. Tábor je určen pro žáky 1. stupně a je zdarma. Rodiče jen žákům zařídí obědy ve školní jídelně. Pokud chcete své dítě na tábor přihlásit, je třeba, aby docházelo celý týden (samozřejmě, že nemoc nebo nenadálou absenci lze omluvit). Žák se může účastnit libovolného počtu  turnusů. Přijímáme žáky do naplnění turnusů.

Turnusy pro školní rok 2019/2020:

13.7.– 17.7.2020

20.7. – 24.7.2020

27.7. – 31.7.2020

3.8. – 7.8.2020

10.8. – 14.8. 2020

17.8. – 21.8.2020

Podmínkou účasti žáků na příměstském táboře je podání přihlášky a doložení jednoho z těchto potvrzení:

Veškeré formuláře potřebné k přijetí žáka na příměstský tábor jsou k vyzvednutí od 1.6.2020 v kanceláři školy a v ředitelně nebo na webu školy.

Vyplněné formuláře je třeba dodat do kanceláře nebo ředitelny školy do 26.6.2020. (můžete použít i modrou poštovní schránku školy – vchod u kostela).

Přílohy:

Přihláška žáka

Čestné prohlášení (pokud se nic od loňska nezměnilo)

Potvrzení od zaměstnavatele nebo z úřadu práce

Potvrzení pro OSVČ