Úvod > Aktuality > Ostatní > Informace k uzavření škol kvůli koronaviru

Informace k uzavření škol kvůli koronaviru Všechny aktuality

2.6.2020

ORGANIZACE KONZULTACÍ 2. STUPNĚ

26.5.2020

KONZULTACE ŽÁKŮ 2.STUPNĚ (6.-8.TŘÍD) OD 8.6.2020

4.5.2020

Výuka žáků 9. tříd od 11.5. – příprava na přijímací zkoušky

Na základě rozhodnutí vlády se mohou od 11.5. účastnit přípravy na přijímací zkoušky žáci 9. ročníků. Docházka nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků.  Skupiny žáků budou po celou dobu výuky neměnné. Ti, kdo se ale přihlásí, budou docházet pravidelně po dobu konání výuky! Veškeré absence musí být řádně omluvené zákonným zástupcem.

Abychom mohli výuku naplánovat, zákonný zástupce žáka, který od 11.5.2020 bude docházet na přípravu na přijímací zkoušky na SŠ, do školy doručí PŘIHLÁŠKU  do 7.5.2020 do rána do 6.00!!! (přihlášky lze doručit elektronicky oskenované na skola@zschocho.cz, osobně do kanceláře školy – pondělí a středa 8-12, nebo vhodit do schránky školy – vchodu u kostela). Na pozdější přihlášky nebude brán zřetel! Při prvním vstupu do školy bude předloženo ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemočnění.

Škola bude vyžadovat striktní dodržování hygienických pravidel a pravidel chování, opakované nedodržování po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

Pravidla:

– zákaz shlukování před školou, udržovat rozestupy 2 metry při vstupu i odchodu ze školy

– žáky před školou vyzvedává pedagogický pracovník a odvádí je do třídy, žáci mají zákaz vstupovat do šaten

– každá skupina bude mít vyčleněný vchod do školy, pozdě příchozí nebudou do školy vpuštěni

– výuka i přestávky budou probíhat v jedné třídě, žáci tuto třídu nebudou opouštět bez povolení pedagogického pracovníka, včetně odchodu na WC

– každý žák bude mít s sebou 2 roušky, igelitový sáček, doporučujeme pořízení ochranného štítu pro větší komfort žáka

– žáci si budou povinně mýt a dezinfikovat ruce při vstupu do třídy i v průběhu výuky (dle potřeby a aktivit)

– ve společných prostorách i ve třídách bude povinnost nosit ochranné roušky nebo štíty

 

Veškeré instrukce vycházejí z metodiky MŠMT „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019-2020 vydané 30.04.2020“

 

PŘIHLÁŠKA (ke stažení)

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (ke stažení)

Osoby s rizikovými faktory
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např.
a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b) při protinádorové léčbě,
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti.

31.03.2020

Pro větší přehlednost bude od příštího týdne – 5.4.2020 domácí výuka pro 2.stupeň (na 7-14 dní) pravidelně zadávána na stránky školy vždy v pondělí dopoledne.

30.03.2020

Od 30.3. 2020 do ukončení nouzového stavu je pracovní doba kanceláře školy pro veřejnost omezena na pondělí a středu od 8:00 – 12:00.

Nabídka na hlídání dětí + vysvětlení látkyTereza Husáková – +420 736 791 051 – husakova.t@seznam.cz

24.03.2020

ucelený soupis odkazů pro online vzdělávání v ČR

 

Vážení rodiče a žáci,

dálkové vzdělávání na základní škole jsme tu ještě neměli, jedná se o novou, bezprecedentní situaci. Pokud si s některou ze zadaných úloh nebudete vědět rady, můžete e-mailem kontaktovat příslušného učitele (kontakty uvedené na webu školy jsou platné). Ke všem problematickým oblastem vzdělávání se samozřejmě vrátíme ve výuce po ukončení koronavirové paralýzy.

Nevěšte hlavy, přeji Vám všem pevné nervy, entuziazmus a motivaci k učení a zejména PEVNÉ ZDRAVÍ.                                                                                        Ilona Nováková, ředitelka školy

17.03.2020

ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA, které je nutné dodržovat, aby se nešířila kapénkové infekce …

Přidány první volnočasové aktivity ze školní družiny. ZDE

Přidáno – 3.C – zadání učiva na domácí výuku

16.03.2020

Zatracená čeština – zdarma

Výuka jazyků online – zdarma

E-učebnice Alter – pro domácí vyučování zdarma

Nakladatelství Taktik – online výuka

Nakladatelství Taktik – e-learning zdarma

Nakladatelství Fraus – výuka zdarma

Přípravné online kurzy na Přijímací zkoušky na SŠ ZDARMA. Kurzy jsou dostupné na https://www.edufix.cz/prijimacky-nanecisto/ctyrlete-obory.

11.03.2020

10.03.2020

Bezpečnostní rada státu dnes rozhodla, že je zakázána osobní přítomnost žáků a studentů na vzdělávání v základním, středním, vyšším odborném a vysokém školství. Od zítra tedy děti nemají chodit do školy. V provozu nebude ani školní družina a školní klub. Přesné pokyny pro školy a školská zařízení budou komunikovány v průběhu dne, proto sledujte stránky naší školy www. zschocho.cz, kam budeme vkládat podrobné informace.

Školní jídelna je pro žáky uzavřena. Vedoucí školní jídelny všem dětem odhlásí obědy na danou dobu.

Informace pro rodiče žáků mladších 10 let: Žádost o ošetřovné při péči o dítě mladší 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy) je možné vyzvednout v kanceláři školy v pondělí a ve středu od 8 do 12 hodin.