Úvod > Aktuality > Ostatní > Zápis do 1. tříd

Zápis do 1. tříd Všechny aktuality

Základní škola M. Choceňského, Choceň

Výsledky zápisu žáků do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020

Dle ustanovení Zákona č. 561/2004 Sb., dále jen Školský zákon, a ve znění pozdějších předpisů se rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče na veřejném místě ve škole a způsobem, který umožňuje dálkový přístup. V případě naší školy je tomu tak na webových stránkách školy www.zschocho.cz. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání za oznámená.

Ve dnech 5.4. a 6.4. 2019 proběhl zápis do 1. tříd. K zápisu na naši školu se dostavilo 72 předškoláků. Přijato bylo celkem 53 žáků. Rodiče 19 žáků žádají o odklad školní docházky
o jeden školní rok. Vzhledem k velkému počtu odkladů bude škola žádat o zřízení přípravné třídy.

Pro školní rok 2019/2020 byly přijaty děti, jimž byla u zápisu udělena tato registrační čísla:

1

2

3

5

6

7

8

11

12

13

15

16

17

18

22

23

25

27

29

31

32

34

35

36

37

38

39

41

43

44

45

46

47

49

50

51

 

52

54

55

56

57

60

61

62

63

65

66

67

 

 

 

68

69

70

71

72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termín vyvěšení a zveřejnění výsledků: 8. dubna 2019

Termín sejmutí výsledků:  30. dubna 2019

Konečné počty žáků budou známy v červnu 2019.

 

Budeme otvírat 2 první třídy  a Duhovou třídu.

Mgr. Ilona Nováková, ředitelka školy