Úvod > Aktuality > Ostatní > Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku Všechny aktuality

Zápis do 1. ročníku ZŠ M. Choceňského, Choceň

 

Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2019/2020 se koná

v pátek 5. dubna  v době od 14:00 do 18:00 hodin

a v sobotu 6. dubna v době od 9:00 do 11:30 hodin.

 

Zápis se uskuteční budově školy v Kollárově ulici

Zapsány budou děti, které se narodily od 1.9.2012 do 31.8.2013. Rodiče, nebo jejich zástupci, kteří přijdou s dětmi k zápisu, přinesou s sebou rodný list dítěte a svůj průkaz totožnosti. Současně se koná zápis do školní družiny.

K zápisu se dostaví i děti, které měly odklad školní docházky. Pokud budete chtít žádat o odklad školní docházky, doporučujeme Vám objednat své dítě už nyní k vyšetření školní zralosti v pedagogicko-psychologické poradně. O odklad školní docházky musí zákonní zástupci požádat v den zápisu.

     Rodiče mohou své dítě zapsat na kteroukoli základní školu, v případě naplněné kapacity budou mít přednost děti ze spádové oblasti školy.

Pro děti, které budou žádat odklad školní docházky a bude-li zájem ze strany rodičů, otevřeme přípravnou třídu, se kterou máme již tento školní rok výborné zkušenosti. Přihlášku do přípravné třídy vyplní rodiče u zápisu.  Bližší informace ohledně přípravné třídy naleznete na www.zschocho.cz