Přírodopis

Třída Poslední učivo Zkoušení, úlohy
6. APloštěnciŽahavci
6. BCizopasní ploštěnciŽahavci
6. CCizopasní ploštěnciŽahavci
7. APlavuně, přesličky, kapradinyPřechod rostlin na souš
7. BMechorostyPřechod rostlin na souš, fotosyntéza, dýchání
7. CBotanika - úvod
9. AZemětřeseníStavba Země, Poznávačka - horniny, DÚ - nejvyšší sopky jednotlivých světadílů
9. BSopečná činnostStavba Země, poznávačka - horniny
9. CSopečná činnostStavba Země, poznávačka - horniny