Přírodopis

Třída Poslední učivo Zkoušení, úlohy
6. AZkoumáme příroduVztahy mezi organismy
6. BVztahy mezi organismyPísemka: Projevy života, podmínky života, rozmanitost přírody, vztahy mezi organismy, potravní řetězec a pyramida, zvláštní potravní vztahy
6. CVztahy mezi organismyPísemka: Projevy života, podmínky života, rozmanitost přírody, vztahy mezi organismy, potravní řetězec a pyramida, zvláštní potravní vztahy
7. AObojživelníciObojživelníci
7. BObojživelníciPísemka: Ryby
7. CObojživelníciRyby
9. AOxidyPrvky, sulfidy
9. BSulfidyFyzikální vlastnosti nerostů
9. CSulfidyFyzikální vlastnosti nerostů