Přeskočit na obsah
Školní program Elektronická žákovská knížka
Konec menu
Úvod > 2. stupeň > Anglický jazyk > Práce doma

Práce doma

Procvičování online:
Happy Street 1
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/?cc=global&selLanguage=en

Happy Street 2
https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/?cc=global&selLanguage=en

Challenges 1
http://www.english.com/challenges/c1/

Challenges 2
http://www.english.com/challenges/c2/

 

6. ročník:
Online procvičování:
https://www.english.com/challenges/c1/

Procvičování v aplikaci Quizlet:

https://quizlet.com/115240301/sloveso-be-flash-cards/ – sloveso být
https://quizlet.com/145129274/family-flash-cards/ – rodina
https://quizlet.com/115768327/osobni-zajmena-flash-cards/ – osobní zájmena (obrázky)
https://quizlet.com/121336128/osobni-zajmena-flash-cards/ – osobní zájmena – slova
https://quizlet.com/54147142/privlastnovaci-zajmena-flash-cards/ – přivlastňovací zájmena
https://quizlet.com/52033710/padove-tvary-zajmen-i-see-i-me-flash-cards/ – pádové tvary zájmen
https://quizlet.com/87379956/english-numbers-1-to-100-flash-cards/ – číslovky 1- 100
https://quizlet.com/57492869/have-got-flash-cards/ – sloveso mít
https://quizlet.com/69677023/czech-days-months-seasons-vocab-flash-cards/ – dny, měsíce, roční období
https://quizlet.com/143448779/classroom-trida-flash-cards/ – třída
https://quizlet.com/85181422/school-subjects-predmety-ve-skole-flash-cards/ – předměty ve škole
https://quizlet.com/49980653/house-flash-cards/ – dům
https://quizlet.com/113398501/bedroom-flash-cards/ – ložnice
https://quizlet.com/138290100/my-room-flash-cards/ – můj pokoj a předložky
https://quizlet.com/107347909/colours-barvy-flash-cards/ – barvy
https://quizlet.com/145330551/appearance-flash-cards/ – popis vzhledu
https://quizlet.com/110893474/4lesson-pridavna-jmena-k-popisu-osobzvirat-flash-cards/ – přídavná jména
https://quizlet.com/119191578/body-parts-casti-tela-terms-flash-cards/ – lidské tělo
https://quizlet.com/72715079/to-have-got-mit-flash-cards/ – sloveso have got
https://quizlet.com/86677574/tazaci-zajmena-flash-cards/ – tázací zájmena
https://quizlet.com/80841413/interests-flash-cards/ – koníčky, záliby
https://quizlet.com/128577074/abilities-flash-cards/ – schopnosti, dovednosti
https://quizlet.com/85590468/abilities-flash-cards/ – schopnosti, dovednosti 2
https://quizlet.com/91640379/abilities-flash-cards/ – schoposti, dovednosti 3
https://quizlet.com/126069427/abilities-flash-cards/ – schopnosti, dovednosti 4
https://quizlet.com/106123628/sports-and-games-flash-cards/ – sporty a hry
https://quizlet.com/122580925/games-and-sports-flash-cards/ – hry a sport – pokročilejší slovíčka
https://quizlet.com/107350974/verbs-slovesa-flash-cards/ – slovesa 1
https://quizlet.com/78781468/slovesa-verbs-flash-cards/ – slovesa 2
https://quizlet.com/23942715/food-and-drink-flash-cards/ – jídlo (základní)
https://quizlet.com/155649829/food-and-drink-flash-cards/ – jídlo (pokročilejší slovíčka)
https://quizlet.com/97862870/jobs-flash-cards/ – zaměstnání 1
https://quizlet.com/132211282/jobs-flash-cards/ – zaměstnání 2
https://quizlet.com/76626960/daily-routine-flash-cards/ – denní činnosti
Procvičování pro 7. ročník
https://quizlet.com/183433818/city-flash-cards/ – město

https://quizlet.com/169714648/town-buildings-shops-flash-cards/ – město 1

https://quizlet.com/190312472/places-in-a-town-flash-cards/ – město 2
https://quizlet.com/133159192/in-a-town-flash-cards/ – město 3
https://quizlet.com/132923136/things-in-a-town-flash-cards/ – město 4
https://quizlet.com/178064079/city-flash-cards/ – město 5 (pokročilí žáci)
https://quizlet.com/190184012/directions-flash-cards/ – vysvětlování cesty (základ)
https://quizlet.com/139217010/giving-directions-flash-cards/ – vysvětlování cesty (věty)
https://quizlet.com/97698871/verbs-slovesa-flash-cards/ – slovesa (základ)
https://quizlet.com/155328345/slovesaverbs-flash-cards/ – slovesa 1
https://quizlet.com/203385387/verbs-slovesa-flash-cards/ – slovesa 2
https://quizlet.com/180723004/slovesa-verbs-flash-cards/ – slovesa 3
https://quizlet.com/217822382/slovesa-1-verbs-1-flash-cards/ – slovesa 4
https://quizlet.com/217828579/slovesa-2-verbs-2-flash-cards/ – slovesa 5
https://quizlet.com/160807587/adverbs-of-frequency-flash-cards/ – příslovce častosti