Volba povolání

2017-2018

________________________________________________________________________________

18.10.2017

Prezentace z Úřadu práce v Ústí nad Orlicí k situaci na trhu práce v Pardubickém kraji

________________________________________________________________________________

12.10.2017

Nechávám ke stažení a k prostudování prezentace k přijímacímu řízení 2017/2018 a prezentaci ke stipendiím (podporované profese krajem)

Dále cituji doslova dopis, který mi přišel ohledně přijímacích zkoušek nanečisto z kraje: „Dle nejnovější informace letos Cermat nakonec středním školám testy ke zkouškám nanečisto neposkytne. Přesto se domnívám, že střední školy zkoušky nanečisto organizovat budou, např. s využitím testů z předešlých let.“

________________________________________________________________________________

Pozvánka na burzu škol v České Třebové

Služby Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání v Ústí nad Orlicí

________________________________________________________________________________

– Ve středu 7.2.2018 od 15.30 proběhne třídní schůzka rodičů vycházejících žáků. Program – důležité termíny v přijímacím řízení, rozdání přihlášek, zápisových lístků, jak vyplnit přihlášku a její náležitosti, co dělat, když se žák nedostane, když je nemocen …, případné změny či novinky, dotazy

________________________________________________________________________________

Vážení rodiče,

ve dnech 11.10. (12.00-17.00) a 12.10. (8.00-17.00) se v České Třebové (SOŠ a SOU technických oborů, Skalka 1692) uskuteční burza středních škol a učilišť, které se budou účastnit i někteří významní zaměstnavatelé našeho regionu. Naše škola pro vycházející žáky vypraví ve středu 11.10.2017 ve 12.00 autobus hrazený z příspěvků SRPŠ. Vyučování skončí v 11.30, návrat z akce bude do 14.30. Chcete-li burzu navštívit společně se svými dětmi, pak pouze v odpoledních hodinách mimo vyučování a vlastní dopravou. Děkujeme za pochopení.

______________________________________________________________________________

2016-2017

_________________________________________________________________________________

Informace MŠMT k jednotné přijímací zkoušce

_________________________________________________________________________________

Slíbené prezentace z třídní schůzky 1.2.2017:

přijímací řízení ve školním roce 2016/2017 (přijímací zkoušky)

volba povolání

_________________________________________________________________________________

Upozorňuji na možnost vykonání přijímacích zkoušek nanečisto – tuto službu zprostředkovávají střední školy a probíhá v prvním únorovém týdnu. Zájemcům doporučuji tyto zkoušky vykonat na choceňského střední škole (je to v místě bydliště a neznamená to, že na tuto školu musíte dát přihlášky …). Přihlásit se je možné dle instrukcí zde: http://www.oa-chocen.cz/uchazeci-o-studium/doc-1076-prijimaci-zkousky-nanecisto/ (1.2.2017, 50,- Kč, přihláška do 27.1.2017 + další informace …)

_________________________________________________________________________________

Informace pro rodiče k jednotným přijímacím zkouškám

_________________________________________________________________________________

V sobotu 26.11.2016 se koná Den otevřených dveří na OA a SŠ cestovního ruchu Choceň od 9 do 12 hodin na obou budovách (na náměstí i na nábřeží), zájemci zvažte účast na této akci …

_________________________________________________________________________________

Informace z Úřadu práce k volbě povolání

__________________________________________________________________________________

Prezentace z Úřadu práce v Ústí nad Orlicí (v prezentaci najdete aktuální informace Pardubického kraje k 30.09.2016: současná nezaměstnanost, struktura volných míst, nejžádanější profese, důvody nezaměstnanosti, hlavní zaměstnavatelé regionu …)

… a další akce k volbě povolání: společnost RIETER pořádá „Den kariéry

________________________________________________________________

Slíbené prezentace:

přijímací řízení ve školním roce 2016/2017

podporované obory formou stinpendií

________________________________________________________________

Informace z burzy škol v České Třebové:

________________________________________________________________________________

Konsorcium zaměstnavatelů Orlicka – v našem kraji jsou firmy sdružené v Konsorciu, které podporují technické vzdělávání formou stipendijních programů (měsíčně 1000,- až 2550,- Kč dle splněných kritérií)

KONSORCIUM

PODMÍNKY PRO STIPENDIA

do tohoto Konsorcia patří tyto firmy:

ANTIKOR, AUTONEUM, BÜHLER, FOREZ, FORMPLAST, ISOLIT BRAVO, OEZ, RIETER, ZEZ SILKO

školy, které úzce spolupracují s tímto Konsorciem:

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA LETOHRAD

STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODU, ŘEMESEL A SLUŽEB ŽAMBERK

_______________________________________________________________________________

Změny a harmonogram přijímacího řízení na střední školy 2016/2017

_______________________________________________________________________________

Termíny konání jednotných přijímacích zkoušek

_______________________________________________________________________________

Pozvánka pro žáky a jejich rodiče na prohlídku firmy Brück AM v Zámrsku

_______________________________________________________________________________

Další přehlídky škol:

________________________________________________________________________________

– Ve středu 1.2.2017 od 15.30 proběhne třídní schůzka rodičů vycházejících žáků. Program – důležité termíny v přijímacím řízení, rozdání přihlášek, zápisových lístků, jak vyplnit přihlášku a její náležitosti, co dělat, když se žák nedostane, když je nemocen …, případné změny či novinky, dotazy

________________________________________________________________________________

Vážení rodiče,

ve dnech 12.10. (12.00-17.00) a 13.10. (8.00-17.00) se v České Třebové (SOŠ a SOU technických oborů, Skalka 1692) uskuteční burza středních škol a učilišť, které se budou účastnit i někteří významní zaměstnavatelé našeho regionu. Naše škola pro vycházející žáky vypraví ve středu 12.10.2016 ve 12.00 autobus hrazený z příspěvků SRPŠ. Vyučování skončí v 11.30, návrat z akce bude do 14.30. Chcete-li burzu navštívit společně se svými dětmi, pak pouze v odpoledních hodinách mimo vyučování a vlastní dopravou. Děkujeme za pochopení.

______________________________________________________________________________

2015-2016

Přehlídka strojírenských firem v Ústí nad Orlicí

______________________________________________________________________________

28.11.2015 od 9-12 h se koná na Obchodní akademii a Střední škole cestovního ruchu Choceň „Den otevřených dveří“ (ve všech budovách školy), další dny otevřených dveří se zde konají 20.01.2016 od 13.30-17.00 h a 12.02.2016 od 13.30-17.00

______________________________________________________________________________

Vážení rodiče,

Krajská hospodářská komora Pardubického kraje Oblast Orlicko požádala Úřad práce ČR – kontaktní pracoviště Ústí nad Orlicí o pomoc při realizaci „Přehlídky strojírenských firem“, která je plánována na 26. 1. 2016 v Kulturním domě v Ústí nad Orlicí.  Na této přehlídce se budou prezentovat především strojírenské firmy, které se potýkají s nedostatkem pracovního personálu. Firmy se snaží řešit svoji budoucnost tím, že chtějí představit žákům, rodičům a budoucím absolventům škol svoji nabídku pracovních pozic, jak současných, tak své vize o rozvoji a růstu do budoucna. Informace o možnostech studia v souvisejících technických oborech zde poskytnou zástupci škol našeho regionu.

INFORMAČNÍ LETÁK K PŘEHLÍDCE

_____________________________________________________________________________

SOŠ stavební ve Vysokém Mýtě otevírá v příštím školním roce také obor „Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení“ – informace k tomuto oboru naleznete ZDE:

______________________________________________________________________________

Ke stažení zde nechávám aktuální prezentaci k situaci na trhu práce v Pardubickém kraji k 30.09.2015 (míra nezaměstnanosti, nejžádanější profese, jednotlivá odvětví dle zaměstnanosti v našem kraji, …)

_______________________________________________________________________________

BURZA ŠKOL V ČESKÉ TŘEBOVÉ (7.10.2015)

_______________________________________________________________________________

 

SDĚLENÍ ÚŘADU PRÁCE V ÚSTÍ NAD ORLICÍ

sděluji, že dne 22.10.2015 ( 8:00 – 14:30 hodin) bude na Úřadu práce v Ústí nad Orlicí přítomen pracovník Rekrutačního střediska vojenského náboru z Pardubic. Pokud budete mít nějakého zájemce z řad žáků o studium na vojenské škole, směřujte jej na tento termín. – Iva Tomšová

________________________________________________________________________________

– Ve středu 3.2.2015 od 15.30 proběhne třídní schůzka rodičů vycházejících žáků. Program – důležité termíny v přijímacím řízení, rozdání přihlášek, zápisových lístků, jak vyplnit přihlášku a její náležitosti, co dělat, když se žák nedostane, když je nemocen …, případné změny či novinky, dotazy

________________________________________________________________________________

 

Vážení rodiče,

ve dnech 7.10. (12.00-17.00) a 8.10. (8.00-17.00) se v České Třebové (SOŠ a SOU technických oborů, Skalka 1692) uskuteční burza středních škol a učilišť, které se budou účastnit i někteří významní zaměstnavatelé našeho regionu. Naše škola pro vycházející žáky vypraví ve středu 7.10.2015 ve 12.00 autobus hrazený z příspěvků SRPŠ. Vyučování skončí v 11.30, návrat z akce bude do 14.30. Chcete-li burzu navštívit společně se svými dětmi, pak pouze v odpoledních hodinách mimo vyučování a vlastní dopravou. Děkujeme za pochopení.

pozvánka na burzu

další burzy

Úřad práce – informace

________________________________________________________________________________

Přijímací řízení ve školním roce 2014/2015

Stipendia v Pardubickém kraji

Situace na trhu práce v Pardubickém kraji v loňském roce