2. A

 Informace a akce: 

25.9. dvouhodinová vycházka – PRVOUKA – Bezpečná cesta do školy a po okolí (bezpečné přecházení, dopravní značky apod.) – pokud bude příznivé počasí

Sběr papíru letos proběhne již v září – více informací naleznete ve Sdělníčku.

Každý čtvrtek bude v rámci hodiny ČJ probíhat ČTENÁŘSKÁ DÍLNA, děti by měly mít na tento den jimi vybranou knihu, kterou si budou číst.

13.10. v 9:00 další návštěva knihovny

Od 2. týdne budou domácí úkoly v pondělí a ve středu z ČJ, popř. z PRV, v úterý a ve čtvrtek z MAT. AJ bude zadáváno dle potřeby. Děti si úkoly budou zapisovat do Sdělníčků.

 Procvičování učiva:

http://www.matika.in/cs/  – skupina Hejného matematiky

https://www.gramar.in/cs/  Český jazyk 2.-5.ročník

http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/?cc=global&selLanguage=en

 

Rozvrh hodin

Rozvrh se načítá ...

Výukové materiály

Nezveřejněny žádné materiály.