2. A

Informace a akce: 

TV – nelze chodit ven, proto je jedna hodina v úterý a jedna v pátek.

Nabídka knížek z Fragmentu a Albatrosu – do 9.11.

13.-15.11. sběr drobného elektroodpadu

16.11. třídní schůzka od 16.hodin ve 2.A

29.11. beseda v knihovně – Zdeněk Svěrák – pohádky a filmové písničky

Každý čtvrtek bude v rámci hodiny ČJ probíhat ČTENÁŘSKÁ DÍLNA, děti by měly mít na tento den jimi vybranou knihu, kterou si budou číst.

Učivo:

Český jazyk – pravidla psaní vět, druhy vět – oznamovací, tázací, přací, rozkazovací, znaménko za větou.

Věta, slovo, slovní význam. Pořadí slov ve větě.

Domácí příprava: Je třeba, aby děti téměř každý den doma četly – ideálně část nahlas, část potichu – prosím, povídejte si s dětmi o tom, co čtou.

Matematika – Rozšiřování číselného oboru 0-30, porovnávání čísel, sčítání a odčítání do 30. Prostředí: Děda Lesoň, parketování, cyklotrasy, evidence v tabulce, výstaviště, součtové trojúhelníky (s podmínkou), sousedé, práce s penězi, autobus, práce s chybou, propedeutika zlomku – polovina, čtvrtina, třetina.

Prvouka – podzim- les (stromy listnaté a jehličnaté)

Anglický jazyk – slovní zásoba – a chair, a pen, a book, a teacher, a table, a clock

 Procvičování učiva:

http://www.matika.in/cs/  – skupina Hejného matematiky

https://www.gramar.in/cs/  Český jazyk 2.-5.ročník

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/?cc=global&selLanguage=en

http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

http://www.skodahrou.cz/

Rozvrh hodin

Rozvrh se načítá ...

Výukové materiály

Nezveřejněny žádné materiály.