2. A

Informace a akce: 

24.5. návštěva knihovny – výměna knih

18.6. výlet do Slatiňan – rozhledna Bára, lesní tělocvičny, Kočičí hrádek

Učivo:

Český jazyk –  Slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě. Slovní druhy – podstat. jména, slovesa, předložky, spojky.

Domácí příprava: Je třeba, aby děti téměř každý den doma četly – ideálně část nahlas, část potichu – prosím, povídejte si s dětmi o tom, co čtou.

Matematika – Rozšiřování číselného oboru 0-100, porovnávání čísel, sčítání a odčítání do 100. Šaty pro krychli,  násobilka (násobení do 8 – práce s tabulkou násobků) – 3. díl prac. sešitu.

Prvouka – Lidské tělo.

 

 Procvičování učiva:

http://www.matika.in/cs/  – skupina Hejného matematiky

https://www.gramar.in/cs/  Český jazyk 2.-5.ročník

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/?cc=global&selLanguage=en

http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

http://www.skodahrou.cz/

Rozvrh hodin

Rozvrh se načítá ...

Výukové materiály

Nezveřejněny žádné materiály.