2. A

Informace a akce: 

Plavecký výcvik – bude probíhat ve zkrácené podobě 4 krát 2 lekce v těchto termínech: 7.3.,21.3.,28.3.,4.4. , lekce budou probíhat v plaveckém bazénu ve Vysokém Mýtě od 9:30 do 11:00 hodin.

23.2. bruslení (na ledě od 8:30 hodin), odchod od školy v 8:00.

5.3. návštěva knihovny – v 9:30 beseda – Jiří Žáček, pak následuje výměna knih

Každý čtvrtek bude v rámci hodiny ČJ probíhat ČTENÁŘSKÁ DÍLNA, děti by měly mít na tento den jimi vybranou knihu, kterou si budou číst.

Učivo:

Český jazyk – Procvičování psaní i/y po tvrdých a měkkých slabikách.

Domácí příprava: Je třeba, aby děti téměř každý den doma četly – ideálně část nahlas, část potichu – prosím, povídejte si s dětmi o tom, co čtou.

Matematika – Rozšiřování číselného oboru 0-100, porovnávání čísel, sčítání a odčítání do 100. Šaty pro krychli, začínáme s násobilkou (násobení do 6 – práce s tabulkou násobků).

Prvouka – Rodina – pomáháme doma

Anglický jazyk – unit 4

 Procvičování učiva:

http://www.matika.in/cs/  – skupina Hejného matematiky

https://www.gramar.in/cs/  Český jazyk 2.-5.ročník

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/?cc=global&selLanguage=en

http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

http://www.skodahrou.cz/

Rozvrh hodin

Rozvrh se načítá ...

Výukové materiály

Nezveřejněny žádné materiály.