Školní družina a klub

ZÁJMOVÉ KROUŽKY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
ŠKOLNÍ ROK 2015 – 2016
Sportovní hry pro druhé a třetí ročníky
vedoucí kroužku paní Lustyková Jana
Každé pondělí od 14,00 hod. do 15.00 hod. Rozvoj pohybových dovedností, fotbal, vybíjená a další hry.

Sportovní hry pro první ročníky
vedoucí kroužku paní Šlajsová Marcela
Každé úterý od 14.00 hod. do 15.00 hod. Rozvoj pohybových dovedností, vybíjená a další hry.

Výtvarný kroužek pro první ročníky
vedoucí kroužku paní Jílková Marcela
Každé úterý od 14.00 hod. do 15.00 hod. Různé výtvarné techniky, keramika ,výroba loutek, dárečků.

Máme rádi zvířata
vedoucí kroužku paní Tauberová Jarmila
Každou středu od 14.00 hod. do 15.00 hod. Pravidelná péče o zvířátka, návštěva: minizoo, zverimex. Seznámení se zoologií a chovatelstvím.
Výtvarný kroužek pro druhé a třetí ročníky
vedoucí kroužku paní Jílková Marcela
Každý čtvrtek od 14.00 hod. do 15.00 hod. Různé výtvarné techniky, keramika ,výroba loutek, dárečků.

PRO VELKÝ ZÁJEM MOHOU BÝT KROUŽKY ROZDĚLENY DO DVOU SKUPIN.

 

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016

ZÁŘÍ
Téma : Naši kamarádi zvířátka
Akce : Návštěva Mňau SOS centra Choceň

ŘÍJEN
Téma : Výlety do blízkého i vzdáleného světa
Akce : Cesta za pokladem
Výlet školní družiny pro 2. a 3. ročníky
LISTOPAD
Téma : Cesta kolem světa
Akce : Geomag ve školní družině
PROSINEC
Téma : Vánoce ve školní družině
Akce : Návštěva kina
LEDEN
Téma : Naše škola, naše školní družina.
Akce : Výstava výtvarných prací u příležitosti zápisu do l. tříd
ÚNOR
Téma : Chci být fit
Akce : Návštěva kina
Zimní olympiáda ve školní družině
BŘEZEN
Téma : U nás doma
Akce : Velikonoce ve školní družině
DUBEN
Téma : Náš zdravý jídelníček
Akce : Soutěž ve vaření pro 2. ročníky
KVĚTEN
Téma : Vodní hrátky
Akce : Výlet školní družiny pro 1. ročníky
ČERVEN
Téma : Putování časem
Akce : Rozloučení se školní družinou
Den dětí – Pouť ve školní družině