Školská rada

Údaje o školské radě
Datum zřízení Právní subjekt od 1.1.2004
Počet členů školské rady 9
Kontakt

Členové školské rady zvoleni 23.11.2011:

za pedagogický sbor – Mgr. Hana Kalousková, Mgr. Lenka Částková,

Miroslava Rychtaříková,

za zákonné zástupce žáků – Mgr. Margita Vavříková, Denisa Balášová, Bc. Martina Pötterová

Členové jmenovaní zřizovatelem – Mgr. Pavel Adamec,  Mgr. Ivan Havlík, Renata Kopřivová