Novinky a aktuality

Ředitelské volno

Školní družina nabízí provoz v den ředitelského volna 29. 9. 2017. V případě zájmu minimálního počtu 10 žáků bude zajištěn provoz ŠD …

Projekt VZPoura úrazům

Žáci naší školy se zúčastní projektu VZPoura úrazům Projekt Všeobecné zdravotní pojišťovny VZPoura úrazům je zaměřen na prevenci úrazů a nehod…

Informace pro rodiče nadaných dětí

Herní klub pro bystré hlavy Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí otevírá klub, jehož cílem je zábavnou formou rozšiřovat obzory všech…

Veliký úspěch našich bývalých žákyň

Veliký úspěch našich bývalých žákyň Naše bývalé žákyně, Lucie Částková a Michaela Moravcová,  v rámci studia na Obchodní akademii a Střední…

provoz školní družiny a školního klubu 4.9.2017

Školní družina v Kollárově ulici bude otevřena 4.9.2017 od 6.00 do 17.00 hodin. Školní klub na hlavní budově bude dne…

PERLIČKY Z CHOCEŇSKÝCH LAVIC

PERLIČKY Z CHOCEŇSKÝCH LAVIC Během školního roku naše žáčky nové učivo občas trochu potrápilo. Správné odpovědi (v závorce) děti  často znaly,…

Naše škola díky Recyklohraní přispěla k ochraně životního prostředí

Naše škola díky Recyklohraní přispěla k ochraně životního prostředí V tomto školním roce naši žáci odevzdali k recyklaci 15 televizí, 7 monitorů a…

Střípek z angličtiny

práce žákyně 9. ročníku Anny Marie Rackové na téma „naše škola“. ZDE

eTwinning v Aj: spolupráce 6.B s Polskem

Třída 6.B navázala v rámci výuky angličtiny spolupráci se školou z Polska (ZS im. prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym).…

Olympiáda dětí a mládeže v Brně

Pardubický kraj reprezentují na Olympiádě dětí a mládeže v Brně letos dva naši žáci – Markéta Doležalová a Jan Dostál.…