Přírodopis

Třída Poslední učivo Zkoušení, úlohy
6. ADÚ - do sešitu obrázek s přírodovědnou tematikou, obalit sešit
7. A
7. B
7. CStrunatci, pláštěnci, bezlebeční
8. ASavci - úvod