Přírodopis

Třída Poslední učivo Zkoušení, úlohy
6. AŽahavciPísemka - Jednobuněčné organismy (houby, prvoci, řasy)
7. AMechorostyBotanika, přechod rostlin na souš, fotosyntéza a dýchání, mechorosty
7. BMechorostyPísemka: Botanika, přechod rostlin na souš, fotosyntéza a dýchání
7. CMechorostyPísemka: Botanika, přechod rostlin na souš, fotosyntéza a dýchání
8. AOběhová soustavaSrdce, cévy, krev